Europa akkoord over wetgeving CO2-uitstoot luchtvaart

Na lang onderhandelen zijn vertegenwoordigers van het Europarlement en van de EU-ministers het eens geworden over wetgeving over de CO2-uitstoot van luchtvaart. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout zat bij de onderhandelen aan tafel. Hij wil zorgen dat alle sectoren meedoen aan de strijd tegen klimaatverandering. “Het is niet uit te leggen dat alle sectoren een bijdrage leveren, maar dat de luchtvaart vrolijk door mag gaan met vervuilen.”

Binnen de EU krijgt de luchtvaartsector jaar op jaar dezelfde hoeveelheid uitstootrechten, terwijl voor andere sectoren de jaarlijkse hoeveelheid met een vast percentage afneemt. Daar komt een einde aan, vanaf 2021 nemen de rechten voor luchtvaart binnen de EU ieder jaar met 2,2 procent af. Die afname is hard nodig om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Vergeleken met de huidige situatie is de deal een stapje in de goede richting. Maar de extreme uitzonderingspositie die de luchtvaartsector heeft in de strijd tegen klimaatverandering is nog lang niet aangepakt.

Een belangrijke eis van het Europarlement was ook dat de sector minder gratis rechten krijgt. (Momenteel krijgen ze 85 procent gratis). Helaas blijft dit voor nu ongewijzigd tot ergernis van Eickhout. “De sector betaalt ook al geen BTW en belasting op brandstoffen. Bij treinen is dit wel het geval en dat verklaart ook waarom de luchtvaart zo concurrerend kan zijn.”

De Europese Commissie gaat wel een studie doen om te kijken met welk percentage het aantal gratis rechten in de toekomst kan afnemen. De Commissie gaat ook kijken naar de uitstoot van stikstofoxide en condensstrepen die eveneens voor opwarming zorgen. Naar schatting is de klimaatimpact van de sector ongeveer tweemaal zo groot wanneer men die uitstoot meerekent.

Voor luchtvaart van en naar de EU was het voor het Europees Parlement belangrijk om druk op de ketel te houden bij ICAO, de internationale luchtvaartorganisatie van de VN. Dat is aardig gelukt. Presteert het internationale systeem waar ICAO aan werkt om de uitstoot terug te dringen (CORSIA) niet, dan vallen ook de vluchten van en naar de EU vanaf 2023 automatisch onder het Europese emissiehandelssysteem.