Ministerschap geen springplank voor topfunctie

Tweede Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Suzanne Kröger stellen kamervragen naar aanleiding van de geruchten dat Melanie Schultz mogelijk de nieuwe baas van Schiphol wordt. Omdat Schultz als minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is voor Schiphol roept de overstap de schijn van belangenverstrengeling op.

Tweede Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Suzanne Kröger stellen kamervragen naar aanleiding van de geruchten dat Melanie Schultz mogelijk de nieuwe baas van Schiphol wordt. Omdat Schultz als minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is voor Schiphol roept de overstap de schijn van belangenverstrengeling op.

Nederland heeft nauwelijks regels voor bewindspersonen nadat zij aftreden. Andere Europese landen en de EU Commissie hebben dat wel. Zo is een zogenaamde afkoelingsperiode van een aantal jaar normaal. In die jaren mogen zij dan geen baan accepteren die te maken heeft met het Ministerie waarvoor zij eindverantwoordelijk waren. GroenLinks vraagt al sinds 2010 aandacht hiervoor.

Liesbeth van Tongeren: ‘Er is steeds meer kritiek op de manier waarop politici in de top van het bedrijfsleven terecht komen. En terecht. Er zijn wel regels voor ambtenaren, ceo’s, en wethouders, waarom dan niet voor ministers? Een politieke functie is er niet om deuren te openen in het bedrijfsleven.’

Onlangs nog verscheen er een onderzoek naar corruptie in Europa. Nederland kwam er goed vanaf, er is weinig corruptie. Enige aanbeveling van het rapport? Maak regels voor een afkoelingsperiode voor bewindspersonen. GroenLinks vindt dit een goede aanbeveling en voert graag het debat hierover in de Tweede Kamer.