Een palmolieboom
Een palmolieboom (Foto: Marco Schmidt)

Eickhout scherpt regelgeving biobrandstoffen aan

Eickhout legt het gebruik van palmolie en andere landbouwgewassen voor biobrandstoffen aan banden. Zijn voorstellen over bio-energie kon maandagavond op steun rekenen van de milieucommissie.

Bovendien moet het aandeel duurzame energie in Europa van 27 naar minstens 35 procent in 2030 en krijgen EU-landen ieder een aparte doelstelling. Helaas kreeg een voorstel om de bijstook van biomassa in kolencentrales onder strengere duurzaamheidseisen te plaatsen geen meerderheid.

“Een hogere doelstelling voor duurzame energie, en bindend voor EU-landen, dat is een goede uitkomst.” De voorstellen van Eickhout gaan ook in op het gebruik van biobrandstoffen in transport. “Het is van de zotte dat wij palmolie importeren en hier met subsidie in de brandstoftank mikken. De milieucommissie wil daar een verbod op vanaf 2021.”

Ook andere gewassen die gebruikt worden als biobrandstoffen, kunnen enorm schadelijke gevolgen hebben voor het klimaat en ook daar wil Eickhout regels voor. “Biobrandstoffen moeten bewijzen dat ze voldoende CO2-besparingen opleveren zonder nadelige effecten op mens en natuur. Biobrandstoffen die niet door de ambitieuze criteria komen, worden stapsgewijs uitgefaseerd en zijn in 2030 volledig verdwenen."

“Duurzame energie moet wel echt duurzaam zijn. Wat betreft duurzame bio-energie afkomstig van biomassa in elektriciteitscentrales, zie ik nog kromme zaken. Bomen worden in de VS gekapt om in Europa in kolencentrales bijgestookt te worden. Dat pakt de milieucommissie helaas niet aan. Er moet echter nog een plenaire stemming plaats vinden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, ik geef nog niet op.”

In januari 2017 stemt het voltallige Europese Parlement over het rapport van Eickhout. Daarna zullen de onderhandelingen beginnen met de lidstaten.