GroenLinks: geef kunstenaars sterkere onderhandelingspositie

Het moet voor kunstenaars mogelijk worden om collectief te onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Hierdoor kunnen de prijsafspraken voor werknemers in loondienst ook gaan gelden voor de vele zzp’ers in de culturele sector die nu vaak gedwongen zijn om onder het minimumloon te werken. Deze oproep doet GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet vandaag in debat met de nieuwe cultuurminister Van Engelshoven.
 
De meeste kunstenaars, wel 60 procent, zijn zelfstandig ondernemer. Deze zelfstandigheid is vaak bittere noodzaak, omdat banen in loondienst er nauwelijks meer zijn. Dit brengt grote financiële onzekerheid met zich mee. Het inkomen van kunstenaars ligt ver – wel 10.000 euro - onder het gemiddelde inkomen. De Sociaal Economische Raad (SER) concludeerde vorig jaar in een groot onderzoek dat de arbeidsmarktpositie van kunstenaars sterk verbeterd moet worden. En dat het daarvoor noodzakelijk is dat zij collectief kunnen gaan onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden.
 
Corinne Ellemeet: “De financiële situatie van kunstenaars is onhoudbaar. Deze mensen, wiens bijdrage aan de samenleving onmisbaar is, verdienen vaak ver onder het minimumloon. Zij kunnen niet of nauwelijks rondkomen van hun werk. Dat is ontoelaatbaar. We mogen dan in woorden de waarde van cultuur en kunstenaars erkennen, onze daden blijven achter. Wat GroenLinks betreft is het helder: het inkomen van kunstenaars mag geen sluitstuk van een begroting zijn. Zij moeten collectief kunnen onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Zodat ze met aandacht hun werk kunnen uitoefenen en niet gedwongen zijn tot allerlei bijbaantjes om de huur te kunnen ophoesten.”
 
In Duitsland, Frankrijk, Ierland en Canada kunnen kunstenaars al lang collectief onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. De Tweede Kamer gaf het vorige kabinet al eerder de opdracht om dit in Nederland ook mogelijk te maken. Die opdracht heeft tot niets geleid.