Buitenlandbeleid moet zich aanpassen aan klimaatverandering

Het buitenlandbeleid van kabinet Rutte-III moet veel meer rekening houden met klimaatverandering. Dat wil Kamerlid Bram van Ojik: “Er is een radicale vergroening nodig. We moeten onze fossiele banden doorbreken en de natuur beter beschermen.”

Concreet stelt Van Ojik bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor om natuurbeschermers beter te beschermen tegen geweld en intimidatie. En om niet langer in te zetten op nieuwe gasconnecties met Rusland. Ook wil hij dat in de nieuwe Internationale Veiligheidsstrategie klimaatverandering een prominente plaats krijgt en dat de minister concrete stappen neemt om de impact van klimaatverandering op conflicten en migratie te beperken.

"Buitenlandse mijnbouwers en producenten van soja en palmolie leggen een steeds groter beslag op landbouwgrond die door klimaatverandering toch al schaarser wordt. Lokale activisten die zich daar tegen verzetten krijgen steeds meer te maken met intimidatie en geweld. Vorig jaar werden er tachtig van hen vermoord,” zegt Van Ojik, die wil dat Buitenlandse Zaken deze mensen actiever gaat ondersteunen.

Ook ten aanzien van fossiele afhankelijkheid is een trendbreuk nodig volgens Van Ojik. “Op dit moment wordt Nordstream II aangelegd, een nieuwe gaspijpleiding van Rusland naar West-Europa, met actieve steun en inzet van Nederlandse bedrijven en de overheid. Die leiding is niet nodig en zorgt voor een nieuwe decennialange afhankelijkheid van Russisch aardgas, dat bij productie en vervoer erg vervuilend is.” Bij het debat over de begroting zal GroenLinks voorstellen om de steun aan Nordstream in te trekken.