“Maak religieuze scheiding wettelijk mogelijk”

Burgerlijk huwelijken kunnen worden ontbonden, ook als één van de partners dat niet wil. Dit moet ook mogelijk worden bij religieuze huwelijken, vinden Kamerleden Kathalijne Buitenweg en Madeleine van Toorenburg (CDA). Zij willen dat dit wettelijk geregeld wordt. Nu is dat nog niet het geval.

Vorige week oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat een weigerende man moet meewerken aan zijn religieuze echtscheiding. Als hij dat niet doet volgt een dwangsom, omdat hij zijn ex-vrouw haar vrijheid onthoudt.

“Een belangrijke uitspraak en een enorme overwinning voor deze vrouw,” aldus Buitenweg. “Maar deze uitspraak geldt alleen voor dit specifieke geval. Ik wil ook andere vrouwen die willen scheiden de zekerheid bieden die ze verdienen. Daarom moet het ontbinden van religieuze huwelijken in de wet worden opgenomen.”

In het Wetboek van Strafrecht staat al wel een verbod op huwelijksdwang, zoals dit soort voorbeelden van huwelijks gevangenschap. “Maar niemand is daar voor vervolgd,” constateert Van Toorenburg. “Daarom is deze aanvullende maatregel nodig.” Tot dit geregeld is, willen GroenLinks en CDA dat de minister van Justitie en Veiligheid in overleg met de Raad voor de Rechtspraak ervoor zorgt dat vergelijkbare zaken als die in Den Haag eenzelfde behandeling krijgen.