GroenLinks roept kabinet op in actie te komen voor meer leraren

Over tien jaar komen we ruim 17 000 leraren te kort in het primair- en voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat kiest voor het onderwijs gestaag af: in 2005 studeerden nog ruim 7000 pabostudenten af, tegenover 3700 in 2016. De gevolgen van het lerarentekort zijn nu al zichtbaar: klassen worden voller en één op de vier leraren krijgt te maken met burn-outklachten.

GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld: “Het lerarentekort is niet opeens ontstaan, we weten al lang dat het eraan komt. Helaas heeft het vorige kabinet verzuimd om voldoende in leraren te investeren. Maar: nieuwe minister, nieuwe kansen.”


Volgens GroenLinks is het de hoogste tijd om het beroep aantrekkelijk te maken. Door de werkdruk aan te passen en het salaris te verhogen. Maar het is ook hard nodig dat meer mensen voor een lerarenopleiding gaan kiezen. Daarvoor doet de partij een drietal voorstellen.

Allereerst zou het collegegeld voor een tweede studie niet verhoogd moeten worden wanneer die tweede studie een lerarenopleiding is. Nu is het zo dat iemand die al een opleiding gevolgd heeft tussen de 7000 en 8000 euro per jaar moet betalen voor een tweede studie. Dat werpt een drempel op. Daarnaast zouden zij-instromers die leraar willen worden beter geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden. Tot slot staat er in het regeerakkoord dat het collegegeld van de pabo de eerste twee jaar wordt verlaagd. GroenLinks stelt voor dit breder te trekken en ook studenten die een lerarenopleiding aan de universiteit volgen de eerste twee jaar van hun studie minder collegegeld betalen.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: “Niets doen is geen optie, we hebben iedereen nodig. Juist ook mensen die in een andere sector werken en overwegen om voor de klas te gaan staan, al is het een paar dagen in de week. Maar het is een enorme zoektocht om de juiste weg te vinden. Het minste wat de overheid kan doen is lerarenopleidingen betaalbaar maken en een mooie informatiecampagne opzetten om mensen naar de klas te trekken. We moeten in beweging komen voor verandering.”