GroenLinks presenteert actieplan meer woningen voor middeninkomens

Voor mensen met een middeninkomen is het moeilijk om een huis te vinden: ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om een hypotheek te krijgen. GroenLinks vindt dat iedereen moet kunnen wonen in de plaats waar ze werken. Daarom presenteert de partij vandaag het actieplan Meer Woningen voor Middeninkomens. Zodat mensen met verschillende inkomens weer naast elkaar kunnen wonen. 

Wonen in steden is onbetaalbaar geworden voor mensen met een middeninkomen. We zien vaker dan eens dat er voor 50 vierkante meter 1.000 euro huur betaald moet worden. Ook het kopen van een woning is enorm lastig. Naast de koopprijs komen er verschillende kosten bij die van eigen geld betaald moeten worden. Bij een woning van 180.000 euro betaal je 5.000 tot 8.000 euro extra voor bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en makelaarskosten. Deze koopblokkade is vooral voor starters een probleem, omdat zij dit bedrag niet mee kunnen financieren bij de aanvraag van een hypotheek.

Om ook voor middeninkomens voldoende geschikte woningen te realiseren heeft GroenLinks drie voorstellen:

  1. Woningbouwcorporaties moeten meer ruimte krijgen om midden huurwoningen te kunnen bouwen. Want de markt doet het gewoon te weinig.
  2. De kosten koper mee financieren in de hypotheek, zodat niet alleen mensen met een groot eigen vermogen een huis kunnen kopen.
  3. De plekken in de stad waar nu al gebouwd wordt beter benutten door gemeenten te stimuleren én te ondersteunen bij het verdichten van steden (meer hoogbouw en bebouwing ongebruikte ruimte). Ook moet leegstand tegengegaan worden door het invoeren van een openruimte heffing.

Door deze maatregelen wordt de woningmarkt weer uit het slop getrokken en kunnen mensen gemakkelijker doorstromen naar een geschikte en betaalbare woning.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman: “Wij willen dat iedereen een geschikte en betaalbare woning kan vinden. Ook docenten, zorgmedewerkers en politieagenten moeten kunnen wonen in de plaats waar zij werken. Woningen zijn geen luxeproduct, ze moeten voor iedereen betaalbaar zijn. We moeten de tweedeling tegengaan, ook op het gebied van wonen. Ik roep de minister op daar een topprioriteit van te maken deze periode.”