Succes GroenLinks: palmolie als biobrandstof in de ban

Een deel van de benzine en diesel die we tanken bestaat uit biobrandstof, zoals afgedankt frituurvet. Dat klinkt positief, maar lang niet alle biobrandstoffen zijn goed.

In Europa wordt 46% van de geïmporteerde palmolie gebruikt als biobrandstof, terwijl juist die brandstof drie keer zoveel CO2 uitstoot als gewone diesel. Nederland is één van de grootste producenten van dit soort klimaatvervuilende biobrandstof. De motie van GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger die het kabinet opdraagt in Europa te pleiten voor een volledige stop voor palmolie als biobrandstof en soja, is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer.

Kröger: 'Ik heb in Indonesië gewoond en daar met eigen ogen gezien hoe verschrikkelijk de ontbossing is. En hoe hard het gaat. Het is echt belangrijk dat Nederland zich inzet voor een gehele stop op het gebruik van palmolie als biobrandstof. ’

Biobrandstoffen uit voedselgewassen leiden volgens de wetenschappers tot méér CO2-uitstoot. In Azië en Zuid-Amerika worden regenwouden gekapt voor de aanleg van oliepalm- en sojaplantages. Zo verdwijnt het leefgebied van zeer bedreigde diersoorten als de Orang-oetan en de Sumatraanse tijger. Bovendien wordt landbouwgrond gebruikt waar anders voedsel op wordt geteeld. Dit zorgt voor hogere voedselprijzen en meer armoede. Ook de milieubeweging is fel tegen het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof. Terecht hebben ook 181 wetenschappers een brandbrief gestuurd met als oproep om het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstof te stoppen.

In Europa wordt de komende tijd besloten hoe het beleid rond biobrandstoffen na 2020 er uit gaat zien. Door de vandaag aangenomen motie gaat Nederland in Europa zich hard maken voor een volledige stop op de productie en het gebruik van biobrandstoffen op basis van palmolie en soja. Wat GroenLinks betreft stopt Europa zo snel mogelijk met al het gebruik van voedselgewassen in de tank. Daarom heeft GroenLinks vandaag ook tegen de biobrandstofplannen voor de periode tot 2020 gestemd.