Schokkende 'Gids voor islamitische opvoeding' moet uit de handel

Een verontruste docent aan een ROC stuurde GroenLinks de 'Gids voor islamitische opvoeding' toe. De inhoud daarvan is schokkend, omdat wordt aangezet tot vrouwenbesnijdenis, mishandeling en antisemitisme. GroenLinks wil dat dit boek uit de handel wordt genomen.

Femke Halsema en Naïma Azough (GroenLinks) stelden daarover de volgende vragen aan de minister van Justitie:1. Kent u de 'Gids voor islamitische opvoeding' (*)?2. Is het u bekend in hoeverre in de moslimgemeenschap dan wel in het bijzonder onderwijs gebruikt wordt gemaakt van dit boek, waarvan de oorspronkelijke titel luidt 'Child Education in Islam'?3. Heeft u kennis genomen van de passage op pagina 59 inzake vrouwenbesnijdenis, waarin geconcludeerd wordt dat geleerden het er unaniem over eens zijn dat besnijdenis de voorkeur geniet voor vrouwen? En van pagina 60, waar de belangrijkste redenen voor besnijdenis worden opgesomd, zoals een voltooiing van de onwankelbare oprechtheid die door Allah wordt verordend, een matiging van de seksuele verlangens en het voorkomen van kanker? Deelt u de mening dat deze passages de islamitische ouders aanzetten tot genitale verminking van hun kinderen?4. Bent u bekend met de passages op de pagina's 64 en 242, waarin de echtgenoot wordt opgedragen zijn vrouw te slaan, zodanig dat het geen tekens achterlaat op haar lichaam, respectievelijk zijn zoon wegens het (verwaarlozen van) het gebed vanaf de leeftijd van tien jaar? Deelt u de mening dat mannen hier worden aangezet tot geweld tegen hun vrouwen en kinderen?5. Heeft u kennis genomen van de passages op de pagina's 350 en 351, waar wordt gesproken over de plannen van het jodendom voor de mensheid, waarbij de joden door hun listigheid en slechtheid de mensen bederven? Deelt u de mening dat hier wordt aangezet tot haat jegens bevolkingsgroepen?6. Deelt u de mening dat hier sprake is van strafbare feiten? Zo ja, bent u bereid hier maatregelen tegen te nemen, bijvoorbeeld door te bevorderen dat dit boek uit de handel wordt genomen? Zo nee, waarom niet?* Gids voor islamitische opvoeding, uitgeverij Noer, Delft 2004