Kees Vendrik nieuw lid Rekenkamer

De Tweede Kamer heeft oud-Tweede Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) voorgedragen als lid van de Algemene Rekenkamer. Dat bleek na een schriftelijke stemming over de voordracht aan het kabinet. Vendrik kreeg 117 van de 142 uitgebrachte stemmen. Vendrik was parlementariër van 1998 tot 2010.

De 48-jarige Vendrik verwierf vooral bekendheid vanwege zijn kennis van financiële onderwerpen. Sinds september schrijft hij een column voor het weekblad de Groene Amsterdammer.

Bij de rekenkamer was een vacature door het vertrek van oud-VVD-staatssecretaris Gijs de Vries,  hij is per 1 januari 2011 vertrokken naar de Europese Rekenkamer in Luxemburg.

Procedure

De Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat de Algemene Rekenkamer bij een vacature voor een lid bij dit Hoog College van Staat een aanbevelingslijst met zes kandidaten opstelt.

Een werkgroep uit de Tweede Kamer gaat vervolgens met de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer aan de slag om een voordracht van drie personen te maken. De Tweede Kamer kan bij het opstellen van de voordracht afwijken van de aanbevelingslijst van de Algemene Rekenkamer.

De Tweede Kamer stelt in een geheime stemming de voordracht van drie personen vast. Die voordracht wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingebracht in de ministerraad.

De benoeming vindt daarna plaats bij Koninklijk Besluit.

Voor het levenDe Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de het financiële reilen en zeilen van de rijksoverheid controleert. De Rekenkamer rapporteert aan de Tweede Kamer.

 

De zittende leden van de Algemene Rekenkamer zijn Saskia J. Stuiveling (president) en Gerrit de Jong.

 

Een lid van de Algemene Rekenkamer wordt voor het leven benoemd.