Verklaring GroenLinks

GroenLinks betreurt de situatie die is ontstaan rond haar gewaardeerde Kamerlid Mariko Peters. Het betreft aantijgingen die grotendeels te herleiden zijn tot een zeer gecompliceerde privézaak. Wij hebben vorige week besloten uiterste terughoudendheid in de media te betrachten in het belang van de betrokken kinderen en om de reeds eerder afgesproken overdracht van de kinderen aan de moeder niet verder te compliceren. Deze overdracht heeft het afgelopen weekend plaatsgevonden. GroenLinks betreurt zeer dat de privacy van Mariko Peters en haar gezin is geschaad en wenst hen van harte toe dat hun privéleven in rustiger vaarwater komt.

Wij zien op basis van de ons beschikbare informatie en eerder onderzoek door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) geen aanleiding om te twijfelen aan de integriteit van Mariko Peters. Om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, hebben wij BuZa zelf verzocht aanvullend onderzoek te verrichten. Wij zien dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. Onze partij baseert zich in de politiek graag op feiten en doet dat ook als het onszelf raakt. Zoals nu.

Jolande Sap en Henk Nijhof

Fractievoorzitter GroenLinks en partijvoorzitter GroenLinks