Maak sociale dimensie onderdeel van crisisaanpak

In de Europese aanpak van de economische crisis mogen we niet de sociale gevolgen uit het oog verliezen. Op initiatief van Marije Cornelissen eist de commissie Sociale Zaken van het Europarlement inspraak op de hoofdlijnen van het Europees economisch beleid voor 2012 zoals de Europese Commissie die in november vorig jaar voorstelde.

“De eurocrisis toont de noodzaak aan van Europese afstemming van sociaal-economisch beleid”, zegt Cornelissen. “Naast strenge begrotingsdiscipline moet je ook sociaal beleid afdwingen. De aanpak van de eurocrisis wordt nu te veel ingevuld vanuit een boekhoudersmentaliteit.”

Geen achterkamertjes

Coördinatie op Europees niveau moet hand in hand gaan met transparantie, stelt Cornelissen. “De politieke besluitvorming van het Europees economisch beleid hoort niet in achterkamertjes thuis.  Met mijn rapport neemt het Europees Parlement het initiatief en eist het democratische inspraak.”

Kritiek op prioriteiten

Het rapport van Cornelissen geeft op essentiële punten kritiek op de prioriteiten die de Europese Commissie stelt voor de Europese economie in 2012. Terwijl de Europese Commissie het bezuinigen steeds meer tot een doel op zich verheft, vraagt het Europarlement om financiële ruimte om te investeren in duurzame werkgelegenheid en een hogere arbeidsdeelname.

Cornelissen: “Noodzakelijke hervormingen, zoals het sociaal en financieel houdbaar maken van het pensioenstelsel, en de hervorming van de arbeidsmarkt kunnen niet langer vrijblijvend zijn. Wanneer die hervormingen te laat, onbezonnen of helemaal niet gebeuren treft dat uiteindelijk alle Europeanen.”

De sociale gevolgen van de crisis komen nu op ons af. We hebben in Europa terecht harde afspraken gemaakt over het in toom houden van onze overheidsbegrotingen. Cornelissen wil nu ook harde afspraken maken over het bestrijden van werkloosheid en armoede: “Ik wil dat de Europese Commissie en eurolanden elkaar ook aanspreken op asociale en contraproductieve bezuinigingen, niet alleen op begrotingsdiscipline. Je begroting op korte termijn in evenwicht krijgen is geen kunst als je geen aandacht schenkt aan de sociale gevolgen.”

Meerderheid voor Cornelissen

Een ruime meerderheid van de commissie Sociale Zaken stemde in met het rapport van Cornelissen. Half februari stemt het voltallige Europarlement over het rapport. Begin maart besluiten de regeringsleiders in hoeverre de aanwijzingen van de Europese Commissie en het commentaar van het Europarlement worden overgenomen. Daarna staan de Europese prioriteiten voor het economisch beleid voor dit jaar vast.

Meer informatie

Bekijk een overzicht van het stappenplan van het Europees Semester over de sociaaleconomische prioriteiten van de Europese Unie.