De Europese journalistiek staat onder druk

De vrije pers in Europa staat onder druk. Dat concluderen Europarlementsleden Bart Staes (Groen) en Judith Sargentini (GroenLinks) in Europese krant over persvrijheid die zaterdag uitkwam. De Vrije Pers – The Free Press is een Europese krant voor en door journalisten, uitgevers en mediawatchers. De krant daagt ook burgers uit na te denken over de rol van de pers in Europa en neemt de berichtgeving over de Europese Unie onder de loep.

Eurocrisis is vertrouwenscrisis

In hun commentaar schrijven Sargentini en Staes dat de eurocrisis ook een crisis van het vertrouwen in de Europese Unie is:

“De noodzaak van goed bestuur en transparante besluitvorming is groter dan ooit. Dat vraagt om sterke waakhonden, die aanslaan bij elke vorm van wanbeleid, belangenvermenging en corruptie.”

“Parlementsleden, klokkenluiders en rechters hebben hierbij een taak. Maar geen van hen kan zijn werk goed doen zonder de belangrijkste controleurs van de macht: onafhankelijke media.”

Volgens Sargentini en Staes staan onafhankelijke media steeds meer onder druk. Sargentini: “De voorbeelden van regeringsleiders in Italië of Hongarije die de media naar hun hand proberen te zetten zijn bekend. Het leidt ertoe dat journalisten zelfcensuur toepassen en burgers slecht geïnformeerd worden. Dat druist in tegen de democratische waarden van de Europese Unie. Toch blijft de Europese Commissie concrete initiatieven om mediapluriformiteit en persvrijheid te waarborgen voor zich uit schuiven.”

Staes, vicevoorzitter van de antifraudecommissie in het Europees Parlement, liet een studie uitvoeren over de staat van de onderzoeksjournalistiek in Europa. De conclusie helder: “Europese onderzoeksjournalistiek kan een waardevolle bijdrage leveren aan goed Europees bestuur, maar dan moeten mediabedrijven daar wel tijd en geld in willen investeren. Dat lijkt mij gezien de huidige crisis geen overbodige luxe”, aldus Staes.