Doorbreek patstelling rond meerjarenbegroting met eigen inkomsten voor EU

Het Europees Parlement zal de nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie alleen goedkeuren als de EU meer armslag krijgt om eigen inkomsten te genereren. Die boodschap zonden de vier grootste fracties in het Europarlement, waaronder de Groenen, dinsdag aan de Europese regeringsleiders. Alleen kunnen we de patstelling rond de omvang van de meerjarenbegroting doorbreken, stelt Europarlementariër Bas Eickhout.

De extra eurotop over de meerjarenbegroting, die op 22 november begint, dreigt de Europese Unie met een nieuwe crisis op te zadelen, aldus Eickhout.

“Ik vrees dat de regeringsleiders tot 25 november doorruziën en dan zonder overeenstemming uiteengaan.”

Eickhout: “De landen die de begroting willen bevriezen, waaronder Nederland, en de landen die het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie steunen staan lijnrecht tegenover elkaar. Deze impasse kan alleen worden doorbroken als de EU nieuwe inkomstenbronnen krijgt die niet zijn gebaseerd op nationale afdrachten.”

Transparanter en eerlijkere begroting

De Europese Commissie stelt voor om een deel van de opbrengst van de financiële transactietaks (FTT) aan te wenden voor de financiering van Europees beleid. Een kopgroep van EU-landen werkt al aan die taks.

“Ik roep de Nederlandse regering op om zich aan te sluiten bij die kopgroep”, zegt Eickhout. "Daarmee gaat de financiële sector meebetalen aan de crisis die zij heeft veroorzaakt.”

Omdat de FTT een Europese maatregel is, is het logisch dat de opbrengst in de Europese kas vloeit. Dat maakt de financiering van de EU minder afhankelijk van koehandel tussen de lidstaten. “Hier ligt bij uitstek een kans om de Europese meerjarenbegroting transparanter en eerlijker te maken. Dat is precies waar de Nederlandse regering, naar eigen zeggen, op uit is.”

Vergroening van Europees beleid

Dankzij de inzet van de Groenen legt het Europees Parlement sterke nadruk op de noodzaak van vergroening van de EU-uitgaven. Zowel de Europese Commissie als het Europarlement vinden dat tenminste twintig procent van het EU-budget tussen 2014 en 2020 moet worden ingezet voor de strijd tegen klimaatverandering. Maar de nationale regeringen willen zich hier niet op vastleggen. Als de Europese Unie onvoldoende investeert in vergroening, van duurzame landbouw tot onderzoek naar hernieuwbare energie, dreigen we de groene banen van de toekomst mis te lopen.

Europese begroting

In een overzicht van het Europees Parlement kun je zien hoe de Europese begroting in elkaar zit en welke landen welke bijdragen ontvangen. Zo kun je zien dat de Nederlandse begroting over de afgelopen tien jaar harder is gestegen dan de Europese begroting.