Europees vrijhandelsverdrag schaadt ontwikkeling Afrikaanse landen

GroenLinks is teleurgesteld dat het Europees Parlement instemt met een Economische Partnerschapsovereenkomst met Madagaskar, Mauritius, de Seychellen en Zimbabwe. Volgens Europarlementariër Judith Sargentini is het vooral de Europese Unie die van het vrijhandelsverdrag profiteert, ten koste van de economische ontwikkeling van de Afrikaanse landen. Eerder kreeg Sargentini nog een meerderheid van de commissie Ontwikkelingssamenwerking achter haar voorstel om de overeenkomst te verwerpen.

“Het handelsbelang van Europa is kennelijk belangrijker dan de economische ontwikkeling van Madagaskar, een van de armste landen in de wereld.”, reageert Sargentini. “Al heeft Europa de mond vol over ontwikkelingsdoelstellingen van de overeenkomst, in feite zorgt de Europese Unie vooral goed voor zichzelf door vrije toegang tot een nieuwe afzetmarkt te garanderen.”

Het probleem van het handelsakkoord is volgens Sargentini het wederzijds openstellen van de markten. Onder de huidige regels kan Madagaskar ook goederen leveren aan Europa zonder importheffingen, maar hoeft ze haar eigen markt niet open te stellen voor goederen en diensten uit Europa.

Sargentini: “Als je echt wilt dat Madagaskar zich kan ontwikkelen, moet je ze de mogelijkheid geven om hun markt te beschermen tegen goedkope goederen uit Europa. Nu ondermijnen we de economische ontwikkeling van Madagaskar, want het is voor dit ontwikkelingsland onmogelijk om de concurrentie met goedkope producten uit Europa aan te gaan.”