GroenLinks verwelkomt Europees burgerinitiatief voor mediavrijheid

Donderdag begon het Europees burgerinitiatief voor mediapluralisme en persvrijheid met het inzamelen van handtekeningen via internet. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verwelkomt deze actie. Die kan het laatste zetje zijn dat de Europese Commissie nodig heeft om op te treden tegen mediaconcentratie en onderdrukking van de persvrijheid.

“Dit burgerinitiatief laat zien dat niet alleen het Europees Parlement, maar ook burgers gehecht zijn aan vrije en veelstemmige media”, stelt Sargentini. “Zij willen dat eurocommissaris Neelis Kroes eindelijk optreedt tegen de concentratie van mediamacht in de handen van enkelen.”

De Italiaanse politicus en mediamagnaat Silvio Berlusconi vormt de personificatie van de belangenverstrengeling die hieruit voort kan vloeien. De Europese Commissie moet de instrumenten krijgen om regeringen terug te fluiten wanneer deze de persvrijheid ondermijnen. Het mag niet langer voorkomen dat organen die toezicht houden op de media gekaapt worden door de zittende macht, zoals in Hongarije gebeurd is onder premier Viktor Orbán.

Het burgerinitiatief voor mediapluralisme en persvrijheid - Mediainitiative.eu – vraagt de Europese Commissie om een wetsvoorstel dat

  • paal en perk stelt aan mediaconcentratie,
  • regels bevat tegen belangenverstrengeling en
  • de onafhankelijkheid van toezichthouders (zoals het Commissariaat voor de Media in Nederland) garandeert.

Het burgerinitiatief wordt gesteund door de Europese Federatie van Journalisten.

“Dit eisenpakket duwt het Europese debat over persvrijheid weer in de goede richting”, vindt Sargentini. "Het debat nam een nare wending sinds het verschijnen van het rapport dat vier experts schreven in opdracht van Kroes. Hun waardevolle aanbevelingen over mediavrijheid werden overschaduwd door ondoordachte voorstellen voor aanscherping van het toezicht op de journalistieke mores. Dit burgerinitiatief maakt duidelijk waar het om gaat: de Europese Unie moet journalisten niet vertellen hoe zij hun werk moeten doen, maar eraan bijdragen dát zij hun werk kunnen doen."

De mogelijkheid van een Europees burgerinitiatief bestaat sinds april 2012. Als de organisatoren erin slagen om een miljoen handtekeningen te verzamelen, moet de Europese Commissie binnen drie maanden besluiten of zij het initiatief omzet in een formeel wetsvoorstel. Een weigering dient beargumenteerd te worden. De indieners van het initiatief mogen hun zaak ook bepleiten in het Europees Parlement.