Bram van Ojik is Fair Politician of the Year

Fractievoorzitter Bram van Ojik is uitgeroepen tot Fair Politician of the Year. Van alle 150 Kamerleden heeft hij zich het meest ingezet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Vandaag ontvangt Van Ojik een Award van de Foundation Max van der Stoel. Een dag eerder kreeg Judith Sargentini, GroenLinks-Europarlementariër, de Europese Award.

Van Ojik:

Het is duidelijk. GroenLinks is de partij van echt eerlijk delen. Wij willen eerlijk delen binnen Nederland, maar ook over grenzen heen en met toekomstige generaties. Ik zie de Fair Politician of the Year Award als een extra aanmoediging om op die ingeslagen weg door te gaan.

Van Ojik krijgt de Award omdat hij zich hard heeft gemaakt voor de belangen van ontwikkelingslanden, zoals eerlijke handelsverdragen, het tegengaan van landroof, biobrandstoffen en belastingontwijking. Hij is kritisch over het beleid van minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel). Deze week diende hij nog namens bijna de gehele oppositie een kritische motie in over de beleidsnota van de minister.

Van Ojik: “Ploumen legt de rode loper uit voor het bedrijfsleven. Vrijhandel krijgt voorrang boven eerlijke handel, groei krijgt voorrang boven een eerlijke verdeling. Ik ben er van overtuigd dat zo’n houding de ongelijkheid in de wereld alleen maar zal doen toenemen.”

Ook in Europa zet GroenLinks zich in voor een eerlijker beleid richting ontwikkelingslanden. Zo komt de Europese Commissie op aandringen van Sargentini met wetgeving die conflictmineralen van de Europese markt moet weren.

“Europese consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat ze met de aankoop van hun mobiele telefoon of computer niet indirect warlords of rebellenlegers financieren”, aldus Sargentini.

De Foundation Max van der Stoel is voortgekomen uit een fusie van de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer Stichting. Op de Fair Politics website (www.fairpolitics.nl) wordt bijgehouden wanneer Kamerleden zich via debatten, kamervragen of moties inzetten voor ‘fair’ beleid. Hier krijgen zij punten voor die aan het eind van het parlementaire jaar worden opgeteld om de meest faire politicus van het jaar uit te roepen.

In 2010-2011 werd toenmalig GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed uitgeroepen tot Fair Politician of the Year. Ook in 2008 en 2009 won GroenLinks de prijs. Toen was Tweede Kamerlid Kees Vendrik de politicus die zich het meest inzette voor eerlijk beleid.