Oekraïnereferendum

Op 6 april mocht je je stem uitbrengen over het Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne. GroenLinks is voor dit akkoord. De opkomst was niet hoog. Maar het signaal van de meerderheid van de kiezers was duidelijk: meer dan 60% van de uitgebrachte stemmen was tegen het verdrag. Voor GroenLinks is dat teleurstellend: niet voor niets hebben wij de afgelopen weken campagne gevoerd vóór het samenwerkingsverdrag. Maar één ding is helder: het kabinet moet recht doen aan de uitslag.

Nederland heeft er belang bij dat dit land aan onze Europese buitengrenzen welvarender, rechtvaardiger en stabieler wordt. Het Samenwerkingsakkoord is een vreedzame manier om Oekraïne te ondersteunen op het pad van welvaart, mensenrechten en democratie.

  • Het akkoord heeft tot doel mensenrechten beter te beschermen en democratie en rechtsstaat te versterken; het verplicht Oekraïne tot het stellen en handhaven van duidelijke en eerlijke regels.
  • Het zorgt ervoor dat we nauwer gaan samenwerken op allerlei terreinen. Hiermee helpt het akkoord Oekraïne om armoede, corruptie en rechteloosheid te bestrijden.
  • Het wordt ook eenvoudiger en goedkoper voor bedrijven om producten te importeren uit en exporteren naar Oekraïne. Samenwerken is daarmee goed voor hun én voor onze welvaart.