Eerste Kamerfractie

De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden en wordt indirect gekozen.

Kiezers mogen stemmen op Provinciale Statenleden. De Provinciale Statenleden kiezen vervolgens de Eerste Kamer. De Eerste Kamer (die ook wel Senaat wordt genoemd) is medewetgever: alle wetten moeten door de Eerste Kamer worden goedgekeurd nadat ze zijn behandeld door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kijkt met name naar de uitvoerbaarheid en rechtmatigheid van wetten.

GroenLinks in de Eerste Kamer

GroenLinks heeft acht Eerste Kamerleden. Lees meer over de senatoren.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is geen full-time baan, in tegenstelling tot het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Daarom hebben de meeste senatoren naast hun lidmaatschap van de Eerste Kamer nog andere functies. Ook daarover lees je meer op hun persoonlijke pagina's.

Contact

Heb je een vraag voor één van onze Eerste Kamerleden? Kijk dan op hun persoonlijke pagina's van de senatoren of bekijk de contactgegevens.

Verkiezingen

Op 27 mei 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Eerste Kamer.