Verantwoording GroenLinks in het Europees Parlement

GroenLinks heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Vanzelfsprekend proberen we de politieke werkzaamheden en de financiële verantwoording zo inzichtelijk mogelijk te maken. Hieronder staan de politieke jaarverslagen en het door de accountant gecontroleerde financiële jaarwerk van de stichting van de GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement.

Lobbyregister GroenLinks Europa

We houden per januari 2015 bij met welke lobbyisten de Europarlementariërs van GroenLinks en hun medewerkers contact hebben. In deze lijst publiceren we alle bijeenkomsten en afspraken met externe organisaties die betrekking hebben op het beleid dat het Europees Parlement vaststelt.

Politieke jaarverslagen

Zittingsperiode 2014-2019
2014 2015 2016
Zittingsperiode 2009-2014
2009 2010 2011 2012 2013
Zittingsperiode 2004-2009
2004 2005 2006 2007-2008
Zittingsperiode 1999-2004
2000 2001 2002 2003

Financiële jaarverslagen

Wat ontvangt een Europarlementariër?

Een Nederlandse Europarlementariër verdient netto (na aftrek van Europese en een extra Nederlandse belasting) hetzelfde als een lid van de Tweede Kamer. GroenLinks-Europarlementariërs dragen daar 12,5% van af aan GroenLinks.

Daarnaast geeft het Europees Parlement een vergoeding voor kosten die een Europarlementariër maakt voor reizen, verblijf en voor ondersteuning.

  • Voor de secretariële ondersteuning (het in dienst hebben van medewerkers) krijgen Europarlementariërs een vast bedrag per maand toegezegd. Hieruit worden de salaris-, reis- en trainingskosten voor de twaalf medewerkers betaald door de administratie van het Europees Parlement. Dat gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Het niet gebruikte gedeelte van deze secretariaatsvergoeding gaat retour naar het Europees Parlement.
  • Voor onkosten, zoals administratie- en telefoonkosten, de aanschaf van telefoons en computers, reis- of verblijfskosten ontvangen de Europarlementariërs een vaste vergoeding per maand of per dag aanwezig in het Europarlement. Het budget dat overblijft na het betalen van deze persoonlijke onkosten, brengen de GroenLinks-Europarlementariërs onder in een stichting. Deze stichting heeft een apart bestuur en zij beheert het budget voor overige personeelskosten en activiteiten. De inkomsten en uitgaven hiervan staan vermeld in het jaarverslag van de stichting, dat ieder jaar door een accountant gecontroleerd wordt.

Zittingsperiode 2014-2019

2014 accountantsverklaring
2015 (inclusief accountantsverklaring)
2016 (inclusief accountantsverklaring)
2017 (inclusief accountantsverklaring)
2018 (inclusief accountantsverklaring)

Zittingsperiode 2009-2014

2009 accountantsverklaring
2010 <-- origineel incl. accountantsverklaring
2011 <-- origineel incl. accountantsverklaring
2012 accountantsverklaring
2013 accountantsverklaring

Zittingsperiode 2004-2009

2004 accountantsverklaring
2005 accountantsverklaring
2006 accountantsverklaring
2007 <-- origineel incl. accountantsverklaring
2008 <-- origineel incl. accountantsverklaring

Oudere financiële jaarverslagen zijn verkrijgbaar door contact op te nemen.

Statuten GroenLinks in de EU

Download de statuten van de Stichting GroenLinks in de EU (pdf).