Partijbestuur

Het Partijbestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij en stuurt het Landelijk Bureau (het partijbureau) aan. 

Het bestuur bestaat uit zeven leden. Het voorzitterschap is een betaalde functie. De overige bestuursleden zijn vrijwilligers, net als heel veel anderen binnen de partij.

Bestuursleden worden door het congres gekozen voor een periode van drie jaar (in principe niet allemaal tegelijk, zie het huishoudelijk reglement). De voorzitter neemt deel aan de wekelijkse vergadering van de Tweede-Kamerfractie.

Beleid en werkzaamheden van het Partijbestuur worden in eerste instantie gecontroleerd door de Toezichtraad, voor zover het gaat om de organisatorische, juridische en financiële aspecten. Partijbestuur en Toezichtraad leggen jaarlijks verantwoording af aan het congres. Kijk voor de samenstelling van het bestuur op de mensen-pagina.