Overleg tijdens ledendag, september 2013
Bijeenkomst van een werkgroep

Werkgroepen

GroenLinksers die mee willen denken en praten over een bepaald onderwerp zijn van harte welkom bij onze werkgroepen.

De groepen proberen zowel binnen als buiten GroenLinks kennis te vergaren, informatie over te dragen en GroenLinksers te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een advies voor het partijbestuur, een bijeenkomst, of een advies voor de Eerste of Tweede Kamerfractie of voor lokale/provinciale politici of tot een brochure voor leden.

Contact

Hieronder vind je de links naar de werkgroepsites. Daar vind je ook contactinformatie. Lukt het niet om direct contact te krijgen met een werkgroep, stuur dan een mail naar Stefan Hennis, coördinator landelijke werkgroepen, shennis@groenlinks.nl.

De werkgroepen