Wetenschappelijk Bureau

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks functioneert als een denktank die onafhankelijk werkt aan de ontwikkeling van het groene gedachtegoed. Het Wetenschappelijk B is actief op het raakvlak van publiek debat, groene politiek en wetenschap. Met onze activiteiten leveren we een bijdrage aan het vergroten van de steun voor groene politiek in Nederland.

Op de website bureaudehelling.nl is te lezen met welke projecten en thema’s het Wetenschappelijk Bureau bezig is. Hier verschijnen regelmatig artikelen gerelateerd aan het groene en progressieve gedachtegoed en specifiek de projecten en thema’s waar het Bureau op dat moment mee bezig is. De website staat ook open voor bijdragen van buiten. De medewerkers nemen regelmatig deel aan debatten, lezingen en congressen, deze zijn te vinden in de agenda.

Daarnaast geeft het Wetenschappelijk Bureau het blad De Helling uit, een opiniërend driemaandelijks magazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap (abonneren). Het tijdschrift wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, en richt zich nadrukkelijk op iedereen die is geïnteresseerd in groene en linkse politiek in de breedste zin van het woord.

De Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en organiseert verschillende activiteiten en vormt een netwerk van studenten en starters die een frisse blik op groen en linkse politiek werpen.

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks werkt onder andere samen met de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en Europa, met de GroenLinks Academie, en met actieve werkgroepen binnen GroenLinks. Het Bureau is bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de permanente programmacommissie van GroenLinks en is penvoerder van de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement.