Profiel Bestuurslid Partijontwikkeling – interne relaties

Het gaat goed met GroenLinks: we bouwen aan een beweging die onze idealen deelt, om onze politiek kracht bij te zetten. In het partijbestuur zoeken we iemand die haar/zijn schouders wil zetten onder het verder verbinden van die beweging van sympathisanten aan onze vereniging. Iemand die werkt aan manieren om onze afdelingen sterker te maken en die nadenkt hoe we onze partij kunnen versterken. Dat vraagt creativiteit, inzicht in onze organisatie en het betrekken van zoveel mogelijk mensen.

Algemeen

Het partijbestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Politici en vrijwilligers in onze partij werken keihard aan het realiseren van politieke verandering op basis van onze idealen. Het partijbestuur ontwikkelt beleid om GroenLinks op de kaart te zetten samen met onze landelijke en lokale politici en is verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid. Het bestuur wordt ondersteund door het Landelijk Bureau. De verkiezing in het bestuur is voor een periode van drie jaar. Het bestuur vergadert in principe eens in de drie weken. Voor de bestuursfuncties – met uitzondering van de voorzitter – geldt een gemiddelde tijdsbesteding van ca. drie à vier dagdelen per week, waarvan één overdag. Je krijgt een vergoeding in lijn met onze vacatieregeling.

Het bestuurslid Partijontwikkeling – interne relaties...

 • richt zich op het versterken van de organisatiekracht van de afdelingen binnen de partij en heeft daarbij oog voor het betrekken van sympathisanten;
 • denkt mee over de manieren waarop leden en niet-leden zich in kunnen zetten voor GroenLinks om GroenLinkse politiek nog beter mogelijk te maken;
 • is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en professionalisering van de interne partijstructuren van de vereniging GroenLinks: ledenbinding, afdelingen, werkgroepen en themagroepen, de permanente programmacommissie en andere netwerken binnen de partij;
 • gedegen inzicht in het functioneren van de GroenLinks partijorganisatie is een must.

Een bestuurslid van GroenLinks:

heeft een visie op:

 • de rol en de toekomst van GroenLinks
 • de functie van het partijbestuur

heeft kennis over:

 • de partij op alle niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en lokaal)
 • de verschillende verantwoordelijkheden binnen de partij

heeft aantoonbaar goede bestuurlijke vaardigheden:

 • is communicatief vaardig
 • is integer
 • is resultaatgericht
 • werkt zelfstandig binnen de eigen taken / portefeuille
 • kan plannen en prioriteren
 • is een teamspeler
 • is aantoonbaar dienstbaar aan de partij
 • kan in verschillende krachtenvelden opereren
 • investeert in zijn of haar netwerken binnen en buiten de partij
 • committeert zich in grote lijnen aan het lopende meerjaren-beleidsplan van het partijbestuur
 • heeft voldoende tijd en heeft een praktische, actieve en samenwerkingsgerichte houding
 • is in staat om zelfstandig visie en processen op het eigen beleidsterrein te bedenken en te beschrijven, neemt het initiatief
 • is in staat om sturing te geven aan de processen in zijn of haar beleidsveld en duidelijke kaders te geven voor de op dit terrein werkzame medewerkers van het Landelijk Bureau
 • zoekt actief de samenwerking met collega-bestuursleden bij het vormgeven van beleid of beleidskaders die meerdere beleidsterreinen of portefeuilles betreffen