Veelgestelde vragen over de sleepwet

Weet jij al of je voor of tegen gaat stemmen tijdens het referendum op 21 maart? Hieronder vind je de 15 veelgestelde vragen over de sleepwet.

1. Waarom heeft GroenLinks tegen de wet gestemd?

2. Zonder deze wet is er toch meer risico op aanslagen? Wil GroenLinks niet veiliger?

3. Wat wil GroenLinks wel?

4. Wat vindt GroenLinks van de sleepnetbevoegdheid?

5. Wat vindt GroenLinks van het medisch beroepsgeheim en de bescherming hiervan in deze wet?

6. Wat vindt GroenLinks van een DNA-databank voor de diensten?

7. Wat vindt GroenLinks van de journalistieke bronbescherming en de bescherming in deze wet?

8. Wat vindt GroenLinks van het uitwisselen van gegevens met buitenlandse diensten?

9. Wat vindt GroenLinks van de opslagtermijn van gegevens?

10. Wat vindt GroenLinks van het toezicht op de geheime diensten?

11. Sommige mensen zeggen: ik heb niks te verbergen, waarom zou je dan hier tegen zijn?

12. Wat moet met de uitslag van het referendum gedaan worden?

13. GroenLinks is toch tegen referenda?

14. Wat gaat GroenLinks doen met de uitslag van het referendum?

15. Wat wil GroenLinks überhaupt met geheime diensten?

 


1. Waarom heeft GroenLinks tegen de wet gestemd?

GroenLinks heeft tegen de wet gestemd omdat deze wet onschuldige mensen niet beschermt. De geheime diensten kunnen met deze wet een digitaal sleepnet uitgooien waardoor massaal informatie van gewone burgers afgetapt kan worden. Daarnaast kunnen ze verzamelde informatie ongelezen doorgeven aan buitenlandse geheime diensten. Er is hierdoor geen enkele controle op welke informatie bij een ander land terecht komt en wat hiermee gedaan wordt.
>> terug naar het overzicht


2. Zonder deze wet is er toch meer risico op aanslagen? Wil GroenLinks niet veiliger?

GroenLinks realiseert zich dat er professionele en goed georganiseerde geheime diensten nodig zijn om goed onderzoek te doen. De AIVD en MIVD moeten voldoende mensen en middelen hebben om gericht op zoek te gaan naar informatie waarmee potentiële aanslagen kunnen worden voorkomen. De oude wet moet dan ook zeker worden aangepast aan het internettijdperk. Maar de wet zoals die nu is aangenomen schaadt juist de vrije, Nederlandse samenleving waarin onschuldige mensen door de overheid met rust worden gelaten. Die vrijheid wil GroenLinks juist beschermen.
>> terug naar het overzicht


3. Wat wil GroenLinks wel?

GroenLinks wil een wet die modern is zodat de geheime diensten alle digitale technologieën goed kunnen gebruiken om informatie te achterhalen. GroenLinks wil echter ook dat de nieuwe wet de vrijheid van onschuldige burgers beschermt.
>> terug naar het overzicht


4. Wat vindt GroenLinks van de sleepnetbevoegdheid?

GroenLinks is tegen de sleepnetbevoegdheid. Enerzijds omdat de dit de privacy van onschuldige burgers aantast en anderzijds omdat het massaal verzamelen van informatie helemaal niet effectiever is. Het is juist verstandiger om gericht naar informatie te zoeken. In een grote hooiberg is een speld immers moeilijker te vinden dan in een kleine hooiberg. Bij de meeste aanslagen in de afgelopen periode waren de aanslagplegers meestal vooraf al ergens in een systeem opgedoken, maar was er sprake van het niet goed koppelen van gegevens met elkaar of werd er niet specifiek doorgezocht naar deze personen. Het massaal verzamelen van ongerichte informatie vergroot de effectiviteit niet.
>> terug naar het overzicht


5. Wat vindt GroenLinks van het medisch beroepsgeheim en de bescherming hiervan in deze wet?

Met deze wet kunnen ook medische gegevens worden afgetapt. GroenLinks is, net als de artsen- en patiëntenverenigingen, tegen het inzetten van een sleepnet. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim heel belangrijk. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn/haar dossier kunnen kijken.
>> terug naar het overzicht


6. Wat vindt GroenLinks van een DNA-databank voor de diensten?

GroenLinks is tegen een aparte (geheime) DNA-databank voor de geheime diensten. We moeten heel terughoudend omgaan met het opslaan van DNA-gegevens. In deze wet mogen DNA-profielen maximaal dertig jaar worden bewaard, zonder dat de wet duidelijk maakt van wie er wel of niet een DNA-profiel mag worden bewaard. Deze DNA-profielen mogen ook met buitenlandse geheime diensten of andere instanties worden gedeeld. Dit is een forse inbreuk op de privacy van gewone burgers.
>> terug naar het overzicht


7. Wat vindt GroenLinks van de journalistieke bronbescherming en de bescherming in deze wet?

In een democratische rechtsstaat is het van groot belang dat er onafhankelijke media zijn. Maar met een sleepnet kunnen journalisten hun bronnen niet meer voldoende beschermen. Als misstanden niet meer veilig aan journalisten kunnen worden verteld, wordt de journalistieke controle minder effectief. In uiterste gevallen, wanneer de dreiging zo groot is dat het noodzakelijk is om de journalistieke bronbescherming in te perken, zou dit alleen mogen met toets van de rechter vooraf.
>> terug naar het overzicht


8. Wat vindt GroenLinks van het uitwisselen van gegevens met buitenlandse diensten?

Samenwerking tussen verschillende landen is heel belangrijk voor geheime diensten. De vraag is echter welke informatie wordt met wie gedeeld? GroenLinks wil niet dat massaal verzamelde gegevens van onschuldige burgers worden doorgegeven aan buitenlandse diensten zonder dat ze door de AIVD of MIVD zelf worden bekeken. We weten dan niet welke informatie we doorspelen en we weten ook niet wat de geheime diensten, van bijvoorbeeld Turkije of de VS, met deze gegevens gaan doen.
>> terug naar het overzicht


9. Wat vindt GroenLinks van de opslagtermijn van gegevens?

In deze wet mogen getapte gegevens 3 jaar worden bewaard. Dit vindt GroenLinks veel te lang. Zeker als we bedenken dat de meeste gegevens betrekking hebben op onschuldige burgers. In andere Europese landen is de opslagtermijn meestal 3 tot 6 maanden.
>> terug naar het overzicht


10. Wat vindt GroenLinks van het toezicht op de geheime diensten?

Het is van groot belang dat de geheime diensten rechtmatig te werk gaan. Het is daarom belangrijk dat er goede, onafhankelijke toetsing plaatsvindt. De onafhankelijke toetsing die in deze wet geregeld is vindt GroenLinks niet voldoende. Zelfs de huidige toezichthouder (CTIVB) heeft in een reactie op de nieuwe wet aangegeven dat zij om het werk goed te kunnen beoordelen een duidelijke wettelijk kader nodig heeft. Dit ontbreekt in de huidige wet.
>> terug naar het overzicht


11. Sommige mensen zeggen: ik heb niks te verbergen, waarom zou je dan hier tegen zijn?

Iedereen heeft recht op privacy, want dat geeft vrijheid. Als je weet dat mensen naar je kijken verander je hoe je je gedraagt. Ook zonder dat je kwaad in de zin hebt. Dat je toevallig in de buurt woont van iemand die gevolgd wordt betekent niet dat jij ook afgeluisterd mag worden. Bovendien zit het probleem bij de geheime diensten niet in de hoeveelheid data die ze vergaren. Daders van terroristische aanslagen waren nagenoeg altijd al in beeld.
>> terug naar het overzicht


12. Wat moet met de uitslag van het referendum gedaan worden?

Dit gaat om een raadgevend referendum. De kiezer geeft daarmee een zwaarwegend advies aan de politiek. Zo zal GroenLinks het ook behandelen. Het zou goed zijn als andere partijen en het kabinet dat ook doen. Als er meerderheid ‘tegen’ stemt zal GroenLinks ervoor pleiten dat het sleepnet uit de wet voor gehaald, het delen van ongelezen informatie met buitenlandse diensten wordt geschrapt en dat journalistieke bronnen en het medisch beroepsgeheim worden beschermd.
>> terug naar het overzicht


13. GroenLinks is toch tegen referenda?

Nee hoor. GroenLinks is juist voor raadgevende referenda. Wel willen we deze verbeteren, door bijvoorbeeld te kijken naar de opkomstdrempel (die in het Oekraïne-referendum een te grote rol speelde) of de vraag die in het referendum wordt voorgelegd.
>> terug naar het overzicht


14. Wat gaat GroenLinks doen met de uitslag van het referendum?

Dit gaat om een raadgevend referendum. De kiezer geeft daarmee een zwaarwegend advies aan de politiek. Zo zal GroenLinks het ook behandelen. Het zou goed zijn als andere partijen en het kabinet dat ook doen.
>> terug naar het overzicht


15. Wat wil GroenLinks überhaupt met geheime diensten?

GroenLinks wil daadkrachtige geheime diensten, die de mensen en middelen krijgen om hun werk te doen binnen de grenzen van de wet. Dat betekent investeren in kwaliteit en ervaring.
>> terug naar het overzicht