Robert Jansen
Robert Jansen

Robert Jansen (niet voorgedragen)

Advies van de kandidatencommissie: "Deze kandidaat is niet voorgedragen door de kandidatencommissie Tweede Kamer (lees de verantwoording). De commissie was zeer verheugd over de kwaliteit van alle mensen die bereid waren voor GroenLinks kandidaat te staan. De commissie heeft op zorgvuldige wijze een team geselecteerd van 40 kandidaten. Het voorgestelde team vertegenwoordigt op uitstekende wijze de terreinen waarop GroenLinks zich profileert: groen, sociaal, internationaal. Samen vormen deze kandidaten het gezicht van GroenLinks met een mix van bewezen kwaliteiten en kennis, ervaring en vernieuwing, diversiteit en uitstraling. GroenLinks hecht van oudsher aan kansen voor nieuwkomers en zittende Kamerleden, voor oud en jong, diverse achtergronden, man en vrouw, homo en hetero. De kandidatencommissie hoopt dit met haar voordracht tot uitdrukking te hebben gebracht."

Een actieve samenwerker, die niet bang is de strijd aan te gaan met grote vervuilende bedrijven. Dat is Robert Jansen ten voeten uit. Hij wil Nederland, de natuur en het drinkwater gezond en schoon houden.

Van Deventer naar het Binnenhof

Robert (1980) is geboren in het Noord-Hollandse Blokker. Hij verhuisde voor zijn HBO-studie naar Deventer en werd daar meteen actief bij GroenLinks. Na enkele jaren in de gemeentelijke politiek en werk bij een buurtbeheerbedrijf, werd Robert in 2011 gekozen in de Provinciale Staten van Overijssel.

Robert heeft een echte ‘politieke neus’. Hij weet veel te bereiken, in nauwe samenwerking met inwoners, gemeentelijke fracties en de TK-fractie. Zo is de oliewinning in Schoonebeek ruim een jaar lang stilgelegd (en daarmee de afvalinjecties in Twente), worden vervuilde NAM-gaslocaties in Overijssel versneld gesaneerd, en treft AkzoNobel ingrijpende maatregelen om de zoutwinning schoner te maken. Stuk voor stuk onderwerpen die Robert heeft geagendeerd en niet loslaat. Op dezelfde manier voorkwam hij dat het Overijsselse drinkwaterbedrijf ging samenwerken met haar Israëlische evenknie Mekorot in bezet Palestina.

Hier staat Robert voor

Robert gaat voor een groene economie die in balans is met haar omgeving en geen vervuiling achterlaat voor onze kinderen. Robert bindt de strijd aan met grote gevestigde economische belangen die je leefmilieu aantasten en drink- en grondwater bedreigen. De druk vanuit de industrie is groot. Dat vergt een actieve houding van onze club. Dat doet Robert nu in Overijssel, en wil hij met dezelfde passie ook doen voor heel Nederland in de Tweede Kamer.