Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks roept kabinet op in actie te komen voor meer leraren

  Over tien jaar komen we ruim 17 000 leraren te kort in het primair- en voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat kiest voor het onderwijs gestaag af: in 2005 studeerden nog ruim 7000 pabostudenten af, tegenover 3700 in 2016. De gevolgen van het lerarentekort zijn nu al zichtbaar: klassen worden voller en één op de vier leraren krijgt te maken met burn-outklachten.

  Lees verder
 2. De vrijwillige ouderbijdrage, nu echt vrijwillig

  GroenLinks, LAKS, Ouders & Onderwijs, SP en PvdA slaan de handen ineen om de problemen met de vrijwillige ouderbijdrage op te lossen. De afgelopen jaren zijn zij overspoeld met klachten van ouders en leerlingen over de zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage. De organisaties en politieke partijen komen daarom met drie voorstellen om de vrijwillige ouderbijdrage weer echt vrijwillig te maken. 

  Lees verder
 3. GroenLinks: versterk rechtspositie promovendi

  Op onze universiteiten bedrijven promovendi op het allerhoogste niveau wetenschap en voeren ze daarnaast allerlei onderwijstaken uit. Maar promovendi staan steeds meer onder druk. Binnen de wetenschap is de werkdruk bijna nergens zo hoog, komen burn-outs nergens zo vaak voor en is het risico op depressies nergens zo groot. GroenLinks wil dat promovendi beter beschermd worden.

  Lees verder
 4. GroenLinks wil meer inzet verlengde jeugdhulp en pleegzorg na achttiende verjaardag

  In Nederland wonen ongeveer 40 000 kinderen en jongeren in een pleeggezin of jeugdinstelling. Wanneer zij achttien worden veranderen hun situatie en de hulp waar zij recht op hebben volledig. Van de een op de andere dag zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor huisvesting, zorgverzekering en inkomen. Hierdoor ontstaat het risico dat zij tussen wal en schip vallen en afglijden. GroenLinks vindt dat uiterst zorgelijk en vraagt de minister de belemmeringen tijdens deze overgang weg te nemen.

  Lees verder
 5. Goede ontwikkelingssamenwerking pakt de redenen voor migratie uit Afrika aan

  (cc) MOAS

  Deze week komen Europese en Afrikaanse regeringsleiders bijeen in Abidjan, Ivoorkust, om te praten over de relatie tussen beide continenten. Afrika hoopt op echte hulp om hun eigen economie in de vaart der volkeren mee te krijgen, Europa hoopt migratie tegen te kunnen gaan. Het toverwoord: de aanpak van root causes of migration, de redenen waarom mensen vluchten. Een nobel streven, maar het lijkt erop dat we geld voor ontwikkeling vooral steken in grensbewaking in plaats van armoedebestrijding.

  Lees verder
 6. “Maak religieuze scheiding wettelijk mogelijk”

  Burgerlijk huwelijken kunnen worden ontbonden, ook als één van de partners dat niet wil. Dit moet ook mogelijk worden bij religieuze huwelijken, vinden Kamerleden Kathalijne Buitenweg en Madeleine van Toorenburg (CDA). Zij willen dat dit wettelijk geregeld wordt. Nu is dat nog niet het geval.

  Lees verder
 7. Alleen luchthavens hebben baat bij vage geluidsberekening: GroenLinks eist echte meting

  Geluidsoverlast door vliegverkeer wordt in Nederland berekend. Met metingen wordt vrijwel niets gedaan. Op basis van de berekeningen wordt bepaald hoeveel vluchten Schiphol mag uitvoeren, welke baan daarvoor gebruikt wordt en welke routes vliegtuigen moeten vliegen. Deze papieren werkelijkheid strookt vaak niet met de realiteit. Piloten vliegen anders, er wordt vaker dan afgesproken ’s nachts gevlogen of met oudere vliegtuigen. Bewoners zijn daarvan de dupe. Er zíjn echter wel meetstations, van Schiphol en van gemeenten, die het geluid van overvliegende vliegtuigen meten en registreren. Maar met die informatie wordt weinig gedaan. GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger wil daarom dat de overheid alle beschikbare meetgegevens combineert en waar nodig nieuwe meetstations plaats . Die meetgegevens moeten worden gebruikt om goede rapportages te maken waarin zowel de berekeningen als de metingen met elkaar worden vergeleken. 

  Lees verder
 8. GroenLinks: Maak appen achter het stuur technisch onmogelijk

  Appen achter het stuur is gevaarlijk. Het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid onderzoek (SWOV) zegt dat de kans op een ongeluk zes keer zo groot is als de bestuurder aan het appen is. GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vraagt de minister daarom tijdens de begrotingsbehandeling techniek in te zetten om appen achter het stuur onmogelijk te maken. Momenteel wordt ingezet op gedragsverandering en handhaven maar dat is volgens Van Tongeren niet genoeg:

   ‘Appen is echt de autogordel van de 21e eeuw: met eenvoudige techniek kunnen we elk jaar tientallen levens redden. Waarom alleen voorlichtingscampagnes die nauwelijks werken als het ook slimmer kan? Iedereen heeft het recht om veilig thuis te komen.’ 

   Van Tongeren vraagt de minister om meteen het goede voorbeeld te geven door alle chauffeurs van het ministerie het appen onmogelijk te maken tijdens het rijden.

  Lees verder