Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Sneller rechtsbijstand voor ter dood veroordeelde Nederlanders

  De Nederlandse overheid schiet te kort in de hulp aan Nederlanders in buitenlandse cellen. Vandaag bericht het dagblad Trouw over het uitblijven van Nederlandse steun aan twee Nederlanders die in Indonesië ter dood zijn veroordeeld. Eerder laakte GroenLinks al het uitblijven van overheidshulp voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders.

  Lees verder
 2. Boer zoekt toekomst; Verburg geeft niet thuis

  GroenLinks is teleurgesteld in de toekomstvisie veehouderij die minister Verburg vandaag presenteerde. Op geen enkele manier weet zij hard te maken dat zij haar – op zich mooie – ambitie van een duurzame landbouw kan bereiken. Een echte trendbreuk in de landbouw blijft uit. Wil de veehouderij echt duurzaam worden, dan zal de bio-industrie afgeschaft moeten worden. Pas dan hebben milieu en dierenwelzijn een volwaardige plek. Verburg ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in de omvorming. Door slechts subsidies in te stellen geeft ze de indruk nu al uitgeregeerd te zijn.

  Lees verder
 3. Europese Commissie laat homo’s in de kou staan

  Als het aan de Europese Commissie ligt wordt de werkingssfeer van de bestaande anti-discriminatierichtlijnen niet verbreed. Dat betekent dat op Europees niveau de rechtsbescherming hapert tegen discriminatie wegens iemands seksuele geaardheid, maar ook wegens leeftijd of levensbeschouwing.

  Lees verder
 4. Woordbreuk van Cramer; CO2-uitstoot zal in deze kabinetsperiode stijgen

  Drie maanden geleden wist GroenLinks de minister van VROM te verleiden om een afrekenbaar CO2 reductiedoel voor deze kabinetsperiode vast te stellen: "de nationale emissies zullen niet hoger zijn dan bij het aantreden van dit kabinet". Deze week laat de minister dat doel vallen; zij loopt weg voor haar verantwoordelijkheid en pleegt woordbreuk richting de Tweede Kamer. GroenLinks wil de minister-president én de minister van VROM ter verantwoording roepen in een spoeddebat.

  Lees verder
 5. Veel normen & waarden, weinig durven & daden

  De miljoenennota 2008 demonstreert dat het kabinet uitblinkt in het morele appèl, maar dat het terugdeinst voor scherpe keuzes of echte maatregelen. GroenLinks heeft eerder steun uitgesproken aan veel doelstellingen in het regeerakkoord en het beleidsprogramma. Vandaag valt de uitwerking ons fors tegen.

  Lees verder
 6. Vierduizend steunbetuigingen voor Bulgaarse weeskinderen

  GroenLinks heeft de afgelopen week vierduizend steunbetuigingen verzameld voor de Bulgaarse kinderen in het Mogolino-weeshuis. Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) zal deze handtekeningen donderdagavond aanbieden aan staatsecretaris Timmersmans (Europese zaken), die vrijdag a.s. het weeshuis bezoekt.

  Lees verder
 7. Justitie moet vervolging oorlogsmisdadigers acuut vlottrekken

  GroenLinks wil snel van minister Hirsch Ballin van Justitie weten hoe het zit met de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Volgens hoge justitieambtenaren is de vervolging volstrekt vastgelopen. Dat is schokkend, want het gaat zonder uitzondering om gruwelijke delicten in oorlogssituaties en humanitaire rampen, zoals moord, doodslag en verkrachting. GroenLinks vindt het onaanvaardbaar als niet al het mogelijke wordt gedaan om deze verdachten voor de strafrechter te brengen. Minister Hirsch Ballin moet daarom op korte termijn maatregelen nemen om de opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen snel weer vlot te trekken.

  Lees verder