Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Nieuwe dienstregeling NS is een verslechtering

  Eindelijk zijn de gegevens over de nieuwe dienstregeling van de NS openbaar. GroenLinks heeft de 8000 meest gebruikte spoorverbindingen geanalyseerd. De uitkomsten zijn onthutsend: bij 52% gaan reizigers er op achteruit, slechts bij 19% is er een vooruitgang. De Kamer is hier niet juist over geïnformeerd. Daarom roept GroenLinks minister Peijs naar de Kamer.

  Lees verder
 2. GroenLinks presenteert initiatiefwet tegen CO2-uitstoot nieuwe kolencentrales

  Vandaag presenteert GroenLinks de initiatiefwet "Kappen met kolen". Vijf voorgenomen nieuwe kolencentrales stoten evenveel CO2 uit als alle auto’s in Nederland samen. De bouw van deze nieuwe centrales gaat lijnrecht in tegen de doelstelling van dit kabinet om de CO2-uitstoot te reduceren. Tien procent extra uitstoot is het gevolg. Het plan uit het coalitieakkoord om Nederland één van de schoonste en duurzaamste energievoorzieningen in Europa te bezorgen kan dan in de prullenbak. De wet die GroenLinks voorstelt introduceert een kolenbelasting die de opwekking van elektriciteit uit kolen een kwart duurder maakt. Het prijsvoordeel ten opzichte van aardgas valt daarmee weg, en de bouw van nieuwe centrales wordt onrendabel.

  Lees verder
 3. GroenLinks wil dat kabinet opkomt voor jonge uitzendkrachten

  GroenLinks vindt dat het kabinet meer moet doen tegen onveilige situaties op de werkvloer en uitbuiting van uitzendkrachten. Uit onderzoek van FNV Jong blijkt dat veel werkgevers jonge flexwerkers niet goed inwerken en onvoldoende beschermen tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Ook worden de jongeren vaak te laat uitbetaald en zijn zij slecht op de hoogte van hun rechten en plichten. Ineke van Gent vraagt daarom aan minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb om de Arbeidsinspectie beter te laten controleren op misstanden in de uitzendbranche.

  Lees verder
 4. Regering moet NS uit moeras trekken

  De reiziger betaalt de tol voor de mislukte verzelfstandiging van NS: minder treinen, duurdere kaartjes, minder veiligheid. De regering mag het bedrijf niet laten doormodderen en moet weer duidelijke eisen stellen.

  Lees verder
 5. Een verdeeld Alders-advies is een onbruikbaar advies.

  Door het uitbrengen van een advies, dat het overgrote deel van de bewonersorganisaties van de hand wijst, heeft de commissie Alders gefaald in haar opdracht. Nu het niet gelukt is om Schiphol en de belangrijkste bewonersvertegenwoordigers op één lijn te krijgen, is het aan de politiek om knopen door te hakken. Want een verdeeld advies is een onbruikbaar advies.

  Lees verder
 6. Jacht op illegalen moet stoppen

  Afgelopen weekend heeft Politie Amsterdam Amstelland 111 mensen aangehouden tijdens een feest in een Amsterdams grand café. De actie was gericht op illegalen. GroenLinks is tegen een illegalenjacht en vraagt om de prestatiecontracten met de politie te herzien.

  Lees verder
 7. Actie tegen segregatie is geboden

  Ondanks wilde debatten in de Kamer kan het CDA tevreden constateren dat er geen aanpak komt van segregatie in het onderwijs. Het gedoogbeleid voor witte en zwarte scholen is onveranderd. De ernst van de situatie vraagt echter om actie.

  Lees verder
 8. GroenLinks meest milieuvriendelijke partij

  GroenLinks is de meest milieuvriendelijke partij van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het VARA-programma 'Vroege Vogels'. Voor het onderzoek werd aan acht milieuorganisaties gevraagd om de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen te beoordelen. Groenlinks kwam daarbij met een 7,9 als beste uit de bus.

  Lees verder