Snelkieswijzer: GroenLinks of D66?

Op veel onderwerpen trekken GroenLinks en D66 samen op, maar er is ook een aantal belangrijke verschillen. Hieronder vind je er een aantal.

Schone Energie

GroenLinks heeft de beste en meest effectieve plannen om een gezond en stabiel klimaat zeker te stellen. Om de overstap naar een schone economie te maken, moeten we nu handelen. Kolencentrales sluiten, bijvoorbeeld. Zo snel mogelijk. GroenLinks doet dit binnen vier jaar. D66 laat de kolencentrales nog maar liefst 8 jaar doorroken.[1] In plaats van kolencentrales moeten we kiezen voor schone energie. In 2030 is in de plannen van GroenLinks 61% van de energie schoon opgewekt. Bij D66 is dat maar 39%.[2]

Schoon Vervoer

Een ander onderdeel van de stap naar een schone economie is investeren in beter en sneller openbaar vervoer. Ook binnen Europa zodat er minder vervuilende vliegreizen nodig zijn.  GroenLinks wil daarom de komende twaalf jaar 11 miljard investeren in meer en betere treinen en meer spoor. D66 bezuinigt op het openbaar vervoer.[3] In plaats van meer en betere internationale treinen om in Europa te reizen, wil D66 juist Schiphol uitbreiden.[4]

Eerlijk Delen

Wij willen in Nederland eerlijk delen: inkomensverschillen verkleinen en mensen aan de onderkant mee laten delen in onze welvaart. GroenLinks zet zich in de groeiende ongelijkheid in Nederland te keren. D66 laat de inkomensongelijkheid groter worden.[5] Pechtold zei recent: “ik ben sowieso geen fan van nivelleren”.[6] GroenLinks wil bijvoorbeeld dat mensen met een uitkering meer te besteden krijgen. D66 laat hun inkomen niet groeien.[7]

Menselijke zorg

Ook op de zorg verschillen GroenLinks en D66. GroenLinks wil de komende jaren flink meer handen aan het bed. D66 zet het kabinetsbeleid door en gaat verder met bezuinigen op de zorg: [8] D66 wil dat er minder verpleegkundigen bijkomen, terwijl

GroenLinks juist zorgt voor extra verpleegkundigen.[9] GroenLinks wil de zorgkosten eerlijk delen. D66 is voor het eigen risico, dat je ieder jaar een deel van je zorgkosten zelf moet betalen, zelf als dit betekent dat mensen met een beperkt inkomen dit als een grote drempel beschouwen om naar de dokter te gaan. GroenLinks schaft dit juist af.[10]

Zeker Werk

GroenLinks en D66 kijken ook anders naar de arbeidsmarkt. D66 is een groot voorstander van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ze willen bijvoorbeeld het ontslagrecht versoepelen voor iedereen.[11] GroenLinks maakt zich juist hard voor  meer werk, beter werk en zeker werk. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat mensen die er voor kiezen om als zzp’er te werken zekerheid bieden. Als ze arbeidsongeschikt worden, wil GroenLinks dat ze een eerlijke arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. D66 vindt dat mensen dat zelf maar moeten uitzoeken.[12]

Lees meer over ons standpunt over zzp'ers of neem een kijkje op onze standpuntenpagina.


[1] De D66 sluit de kolencentrales in 2025, GroenLinks in 2021 (PBL, Analyse Leefomgevingseffecten, p.57/p.76)

[3] GroenLinks investeert tussen 2017 en 2030 11 miljard in het openbaar vervoer. D66 bezuinigt periode 500 miljoen  (PBL, Analyse Leefomgevingseffecten, p.16).

[4] De D66 spreekt zich uit voor de uitbreiding van Schiphol in de Stemwijzer. GroenLinks niet.

[5] D66 laat de inkomensongelijkheid volgens het Centraal Planbureau oplopen met 1.2% (inclusief het basispad). GroenLinks verlaagt deze met 3.1% (CPB, Keuzes in Kaart, p.18). D66 heeft zich ook meermaals in de Tweede Kamer uitgesproken tegen nivelleren (Motie 33566, nr.48 en 33750-XV nr.47).

[6] Alexander Pechtold Machiavelli lezing September 2016

[7] Bij D66 gaan de uitkeringsgerechtigden er inclusief het basispad 0,0 % op vooruit. Bij GroenLinks 1,3% (CPB, Keuzes in Kaart, p.18).

[8] D66 laat de zorguitgaven met 600 miljoen dalen. GroenLinks laat ze met 4.7 miljard stijgen (CPB, Keuzes in Kaart, p.18).

[9] D66 schrapt 15.000 banen in de zorg, GroenLinks investeert juist om 30.000 extra banen in de zorg te scheppen (CPB, Keuzes in Kaart, p.26)

[10] GroenLinks schaft het eigen risico af. D66 laat het ongemoeid (CPB, Keuzes in Kaart, p.297)

[11] D66 heeft zich meermaals uitgesproken voor de versoepeling van het ontslagrecht. In het RTL debat (26 februari 2017) nog, maar ook in de Kamer (motie 33818-44) en in het Kieskompas.

[12] De D66 spreekt zich uit tegen een verzekering voor zzp’ers in de Stemwijzer. GroenLinks niet. GroenLinks zorgt voor een basisvoorziening voor zzp’ers zodat zij kosteloos verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid  (CPB, Keuzes in Kaart, p.299).