Snelkieswijzer tussen GroenLinks en Partij voor de Dieren

GroenLinks en de Partij voor de Dieren vormen samen de harde kern van de klimaatbeweging in de Tweede Kamer. We knokken voor een wereld die we kunnen doorgeven aan volgende generaties. Ook maken we ons allebei hard voor een betere behandeling van dieren en het afschaffen van de bio-industrie. Op lokaal en landelijk niveau. 

Daarbij vullen we elkaar aan vanuit verschillende stijlen. GroenLinks is meer dan de Partij voor de Dieren gericht op het boeken van concrete resultaten. We boeken samen successen in de praktijk, zoals het vuurwerkverbod. 

EUROPESE SAMENWERKING 

GroenLinks en de Partij voor de Dieren verschillen het meest als het gaat om de Europese Unie. GroenLinks is ervan overtuigd dat we belangrijke zaken als het aanpakken van klimaatverandering, het bestrijden van belastingontwijking en een socialer vluchtelingenbeleid alleen via Europese samenwerking aan kunnen pakken. De Partij voor de Dieren heeft geen vertrouwen in de EU en wil de samenwerking beperken. 

Een ander verschil is dat wij ons verkiezingsprogramma en onze klimaatplannen laten toetsen door het onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zodat we zeker weten dat onze plannen haalbaar zijn en ook beter weten wat het effect ervan is. De Partij van de Dieren laat haar verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Oekraïne wordt nog een extra verschil duidelijk tussen GroenLinks en PvdD: waar GroenLinks de Oekraïners in deze oorlog met defensieve middelen wil ondersteunen, wil de PvdD dit niet. 

Lokaal

Op lokaal niveau is het grootste verschil dat Partij van de Dieren in geen enkele gemeente meebestuurt. GroenLinks levert in zo’n 90 gemeenten bestuurders. GroenLinks heeft een duidelijk uitgesproken ambitie om mee te besturen om zo de klimaatcrisis aan te pakken en Nederland menselijk en eerlijk te maken. De Partij van de Dieren doet dit liever vanuit de oppositie.