Overzicht van de verschillen tussen PvdD en GroenLinks

GroenLinks en de Partij voor de Dieren vormen samen de harde kern van de klimaatbeweging in de Tweede Kamer. We knokken voor een wereld die we kunnen doorgeven aan volgende generaties. Ook maken we ons allebei hard voor een betere behandeling van dieren en het afschaffen van de bio-industrie.

Daarbij vullen we elkaar aan vanuit verschillende stijlen: de Partij voor de Dieren kiest vaak voor de meest idealistische voorstellen, terwijl GroenLinks probeert compromissen te sluiten waarmee ook echt zaken worden veranderd. We boeken samen successen in de praktijk, zoals met het vuurwerkverbod.

Europese samenwerking

GroenLinks en de Partij voor de Dieren verschillen het meest als het gaat om de Europese Unie. GroenLinks is ervan overtuigd dat we belangrijke zaken als het aanpakken van klimaatverandering, het bestrijden van belastingontwijking en een socialer vluchtelingenbeleid alleen via Europese samenwerking aan kunnen pakken. De Partij voor de Dieren heeft geen vertrouwen in de EU en wil de samenwerking beperken. Ook wil de Partij voor de Dieren het makkelijker maken voor landen om uit de euro te stappen en andere munten in te voeren.

Een ander verschil is dat wij ons verkiezingsprogramma en onze klimaatplannen laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zodat we zeker weten dat onze plannen haalbaar zijn. De Partij van de Dieren laat haar verkiezingsprogramma niet doorrekenen. Ook is GroenLinks actiever op sociale onderwerpen. De Partij voor de Dieren stemt op sociale onderwerpen vaak hetzelfde als GroenLinks, maar neemt niet altijd actief deel aan debatten. Zo komt de Partij voor de Dieren weinig op voor de zorgsector of eerlijk vluchtelingenbeleid.