Stagiair Eerste Kamer GroenLinks (16 tot 20 uur p/w)

De Senaatsfractie van GroenLinks is op zoek naar een stagiair(e) voor zestien tot twintig uur per week ter ondersteuning van de politieke werkzaamheden van onze vier Eerste Kamerleden. De stage loopt van begin september 2018 tot begin juli 2019. De werkdagen in Den Haag zijn in principe op maandag en altijd op dinsdag.
 

Wat ga je doen?

  • Volgen van het wetgevingsproces van wetsvoorstellen binnen specifieke portefeuilles; 
  • Ondersteuning van de senatoren met schriftelijke vragen aan bewindspersonen en het helpen van schrijven van spreekteksten;
  • Ten aanzien van specifieke dossiers inventariseren van voortraject via Tweede Kamerfractie en eurofractie;
  • Ondersteuning van communicatieve werkzaamheden van het werk van de fractie;
  • Signaleren van publicitaire kansen en schrijven van artikelen en sociale media-uitingen op de kanalen van de senatoren en GroenLinks;
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor inhoudelijke uitdieping van onderwerpen, zoals expertbijeenkomsten en een jaarlijkse conferentie;
  • Organisatorisch voorbereiden van de wekelijkse fractievergaderingen;
  • Ondersteunen van de senatoren bij hun interparlementaire werkzaamheden voor bijvoorbeeld de Raad van Europa in Straatsburg

Wie zoeken wij?

Je bent een leergierige en flexibele stagiair(e), die in het jaar 2018/2019 ingeschreven staat bij een hogeschool of universiteit met een passie voor politiek. Je voelt je over het algemeen goed thuis bij de standpunten en voorstellen van GroenLinks, een lidmaatschap is geen voorwaarde. Je kunt analytisch denken, jezelf goed uitdrukken en op een aansprekende, begrijpelijke en goed onderbouwde manier een tekst opbouwen. Je bent initiatiefrijk en legt snel contacten en vindt het geen probleem om af en toe in het weekend te werken. 

Wat bieden wij?

Een uitdagende stage in het hart van het politieke macht van Nederland. Een goede stagevergoeding, die wordt doorbetaald tijdens de recessen. Je werkt in nauwe samenwerking met de fractiemedewerker en senatoren. 

Meer informatie?

Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de fractiemedewerker van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks Michiel Philippart via 0031625036874 (m.philippart@eerstekamer.nl).

Schriftelijke reacties, bestaande uit een beknopte motivatiebrief en een CV, ontvangen wij graag uiterlijk 20 mei a.s. Deze kun je per mail sturen aan: GroenLinks Eerste Kamerfractie, t.a.v. Michiel Philippart (m.philippart@eerstekamer.nl).