Standpunten

Duurzame energie

GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon en wind in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie.

Goede zorg

GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die nodig is. En dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Daarvoor zijn soms kleine stappen nodig, soms grote veranderingen.

Democratisch bestuur

GroenLinks maakt zich sterk voor een slanke, daadkrachtige overheid en een goed functionerende democratie.

Meer werk

GroenLinks wil investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer laten groeien.

Schoon vervoer

GroenLinks investeert in openbaar vervoer en bezuinigt op de aanleg van wegen. Daarmee vergroten we de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland.

Goed onderwijs

GroenLinks wil miljarden extra investeren in het onderwijs. Want om sterker uit de crisis te komen, moeten we het onderwijs verbeteren.