Antisemitisme

De laatste jaren is er sprake van een verontrustende groei in het aantal antisemitische incidenten, zowel in Nederland als de rest van de wereld. Dit is volgens GroenLinks volstrekt onacceptabel.

De overheid moet zich via alle mogelijke middelen maximaal inspannen om zowel de oorzaken van antisemitisme aan te pakken, als ook de aangiftebereidheid van slachtoffers van antisemitisme te vergroten. Daarnaast moeten “hate crimes” - geweldsdelicten met een discriminatoir karakter zoals antisemitisme - strenger worden bestraft. Helaas is het nodig dat synagoges en joodse scholen streng worden beveiligd. De overheid moet daar ruimhartig voor zorgen.

Bewustwording van antisemitisme begint op jonge leeftijd, en ook scholen spelen hierin een rol. In het onderwijs wordt in ruime mate aandacht besteed aan de Holocaust en hedendaags antisemitisme. Docenten dienen ondersteuning te krijgen van hun schoolbestuur als ze merken dat het bespreken hiervan moeizaam verloopt in de klas.

Nederland moet ook wereldwijd voorop lopen om antisemitisme te bestrijden. Dit onderwerp verdient in ieder geval een Europese brede aanpak. Het kabinet veroordeelt krachtig politiek leiders en collega bewindslieden die zich antisemitisch uitlaten, zoals bijvoorbeeld bij de anti-Soroscampagne in Hongarije.