Armoede

Ruim één op de twaalf Nederlandse kinderen groeit op in armoede. GroenLinks wil gelijke kansen en recht op een fatsoenlijk inkomen voor iedereen.

Aanpak kinderarmoede

Niemand in Nederland hoort in armoede te leven, zeker kinderen niet. GroenLinks wil de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken. Ook wil GroenLinks deze samenvoegen met het kindgebondenbudget. Het kindgebondenbudget gaat omhoog. Zo pakken we armoede onder kinderen aan.

Armoedebestrijding

Er gaat meer geld naar armoedebestrijding. Mensen in de bijstand, die geen vetpot is, mogen meer bijverdienen. Mensen die weinig verdienen gaan minder belasting betalen. Zo houden ze aan het eind van de maand meer over. Ook wordt het op deze manier makkelijker voor werkgevers om meer mensen in dienst te nemen. Zo kunnen mensen die nu aan de kant staan weer aan de slag en een eigen inkomen verdienen.