Basisscholen

GroenLinks wil kansrijk onderwijs met scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de moderne samenleving. Dat begint al op de basisschool. Juffen en meesters krijgen meer tijd om goed onderwijs te geven, dankzij meer kleinere klassen, minder bureaucratie en klassenassistenten voor complexe klassen. GroenLinks wil meer 'brede scholen': basisscholen die ook voor- en naschoolse activiteiten organiseren.

Meer individuele begeleiding

Leraren moeten meer tijd krijgen voor lesgeven en individuele begeleiding. De werkdruk moet daarvoor omlaag. GroenLinks wil daarom dat basisscholen klassen kunnen verkleinen en dat klassenassistenten kunnen worden aangenomen Leraren in het basisonderwijs verdienen gemiddeld flink minder dan collega’s in het voortgezet onderwijs. GroenLinks vindt dat vreemd omdat het basisonderwijs net zo belangrijk is. Daarom wil GroenLinks dat leraren makkelijker kunnen doorgroeien naar hogere salarisschalen, zodat topleraren voor de klas blijven staan. Dit kunnen bijvoorbeeld leraren zijn met bepaalde specialismes, veel ervaring hebben of zich bezighouden met onderwijsvernieuwing.

Brede scholen

GroenLinks wil dat de basisschool en de buitenschoolse opvang  bij voorkeur georganiseerd worden in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek in kindcentra. Dit wordt zowel financieel als in regelgeving gestimuleerd. Ouders hoeven kinderen niet steeds van de ene naar de andere plek te brengen. Keuzevrijheid voor ouders in het schooltype blijft gewaarborgd