Biologische landbouw

GroenLinks wil af van de bio-industrie en de biologische landbouw stimuleren.

De biologische landbouw draagt zorg voor mens, dier en milieu; een balans die volledig verloren is gegaan in de bio-industrie. De biologische landbouw is gebaseerd op een kringloop van grondstoffen: het aantal dieren is in evenwicht met het grondoppervlak van de boerenbedrijven, het veevoer wordt op eigen grond geproduceerd en met de mest wordt landbouwgrond voorzien van voedingsstoffen voor het verbouwen van gewassen.

Daarmee heeft de biologische landbouw oog voor dierenwelzijn en het duurzaam omgaan met de aarde. Ook gebruikt de biologische landbouw minder antibiotica en doet zij niet aan genetische modificatie. Vanwege deze voordelen verdient de biologische landbouw extra steun.