Biomassa

Biomassa is een containerbegrip waar van alles onder valt. Van hele bomen tot oud frituurvet.

GroenLinks is fel tegen de verbranding van hele bomen.

GroenLinks wil dat de miljardensubsidie die nu gebruikt wordt om met biomassa elektriciteit op te wekken zo snel mogelijk wordt afgebouwd. Met het vrijgekomen geld kunnen we de kolencentrales sluiten. Dat is veel beter voor het klimaat en dus een veel betere besteding van ons geld.

Onder strenge voorwaarden zijn we voor het verbranden van restafval want anders zijn we aangewezen op kolen of Poetingas. Maar daarvan is slechts een beperkte hoeveelheid. We zijn daarom tegen nieuwe biomassacentrales en we willen dat het kabinet dit zo snel mogelijk regelt.