Conflictmineralen

Woordvoerder

Judith Sargentini
Judith Sargentini

Veel landen waar mineralen in de grond zitten, gaan gebukt onder geweld en oorlog. In plaats van dat deze waardevolle mineralen voorspoed brengen, leiden ze tot extra geweld. Rebellengroepen (voornamelijk in Afrika) gebruiken de opbrengst van de mineralen namelijk om wapens aan te schaffen en hun strijd te bekostigen. Zo financieren de kopers van deze mineralen, waaronder Europese bedrijven, indirect oorlogen in conflictgebieden. GroenLinks wil de handel in conflictmineralen aan banden leggen.

Tinmijn in Congo
Tinmijn in Congo

De delfstoffen tin, tantaal, wolfraam en goud zijn voorbeelden van conflictmineralen die uiteindelijk terechtkomen in onze gebruiksvoorwerpen zoals computers en mobiele telefoons. Judith Sargentini ijvert namens GroenLinks in het Europarlement voor conflictvrije mineralen.

Wetgeving

De Europese Commissie gaf gehoor aan onze oproep om actie te ondernemen tegen conflictmineralen. Helaas was het wetvoorstel dat de Commissie in maart 2014 presenteerde zwaar teleurstellend. Het kwam met een mechanisme van zelfcertificering voor importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud uit conflict- en risicogebieden. Met zo'n een vrijwillig systeem voor slechts een klein deel van de bedrijven die conflictmineralen gebruiken, komt er alsnog geen inzicht in de herkomst van de mineralen en weten we niet of de inkoop ervan bijdraagt aan conflicten in de wereld.

Sargentini heeft zich ingezet om het voorstel te verbeteren in een ambitieuze wet die een einde kan maken aan conflictmineralen. Het Europarlement stemde in mei 2015 in met voorstellen van Sargentini voor een ambitieus pakket van maatregelen om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. Alle Europese bedrijven moeten rapporteren over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Zo kan een einde gemaakt worden aan de import van bloedmobieltjes. Het Europees Parlement gaat met de lidstaten onderhandelen over de uiteindelijke wetgeving.