Conflictmineralen

Veel landen waar mineralen in de grond zitten, gaan gebukt onder geweld en oorlog. In plaats van dat deze waardevolle mineralen voorspoed brengen, leiden ze tot extra geweld.

Rebellengroepen (voornamelijk in Afrika) gebruiken de opbrengst van de mineralen namelijk om wapens aan te schaffen en hun strijd te bekostigen. Zo financieren de kopers van deze mineralen, waaronder Europese bedrijven, indirect oorlogen in conflictgebieden. GroenLinks wil de handel in conflictmineralen aan banden leggen.

Tinmijn in Congo
Tinmijn in Congo

De delfstoffen tin, tantaal, wolfraam en goud zijn voorbeelden van conflictmineralen die uiteindelijk terechtkomen in onze gebruiksvoorwerpen zoals computers en mobiele telefoons. Judith Sargentini ijvert namens GroenLinks in het Europarlement voor conflictvrije mineralen.

Wetgeving

De Europese Commissie gaf gehoor aan onze oproep om actie te ondernemen tegen conflictmineralen. De Europese Commissie en de nationale regeringen wilden bedrijven aanvankelijk zelf laten kiezen of ze al dan niet verantwoord met hun import van grondstoffen zouden omgaan. Op initiatief van GroenLinks eiste het Europees Parlement echter verplichtende maatregelen. Deze eis werd ingewilligd in de onderhandelingen met de nationale regeringen. Europese bedrijven moeten voortaan verplicht controleren of de grondstoffen die ze importeren geen gewelddadige rebellen of kinderarbeid financieren.