Decentralisatie

GroenLinks vindt dat in de zorg de wensen van mensen die het nodig hebben centraal moeten staan.

GroenLinks steunt de beweging van de decentralisaties want gemeenten kunnen bewoners beter helpen als zij over alle taken op het gebied van zorg en participatie gaan. Maar dit moet wel gepaard gaan met voldoende middelen.

Zorg

GroenLinks stelt niet het geld, maar goede zorg voor mensen voorop. Wat ons betreft mag het budget van gemeenten nooit zo strak zijn dat de kwaliteit van zorg in gevaar komt. Ook niet als dat vervelende consequenties heeft voor de Rijksbegroting.

GroenLinks is erop tegen dat met de decentralisatie van jeugdzorg ook de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren naar gemeenten is verplaatst. Hiermee wordt een onterecht verschil gecreëerd tussen fysieke zorg en mentale zorg. GroenLinks vindt dat de jeugd-ggz weer terug moet in de Zorgverzekeringswet.

Participatiewet

De Participatiewet ging gepaard gegaan met forse bezuinigingen. Dit heeft er niet aan bijgedragen om mensen meer te laten participeren. Voor veel kwetsbare jongeren en arbeidsgehandicapten komt de nieuwe Participatiewet neer op een enkeltje bijstand en dat is niet goed. Ook is de Participatiewet veel te veel gebaseerd op wantrouwen en dwang. Dit helpt mensen niet. In plaats daarvan zou de Participatiewet minder regels moeten hebben en meer ruimte om bij te verdienen. Dan kunnen we mensen eigen regie geven en echt aan werk helpen.