De plenaire zaal van het Europees Parlement
Europees Parlement

Democratie in Europa

De Europese Unie bouwt aan een grensoverschrijdende democratie. Dat is een uniek proces van vallen en opstaan. GroenLinks wil nog heel wat verbeteren aan het bestuur van Europa. Europese en nationale volksvertegenwoordigers, maar ook de burgers zelf, moeten meer greep krijgen op de Brusselse besluitvorming.

Er is meer democratie nodig in Europa.

Het Europees Parlement beslist over het grootste deel van de wetten die de Europese Unie maakt, bijvoorbeeld over milieu en privacy. Dat is wel zo democratisch. Maar tijdens de eurocrisis zijn veel besluiten genomen achter gesloten deuren door de Europese regeringsleiders. Europese en nationale parlementariërs hadden het nakijken. Dat moet anders.

GroenLinks loopt voorop met voorstellen voor een echte, levendige Europese democratie:

  • Meer politiek in Brussel, met eurocommissarissen die spitsroeden lopen in het Europees Parlement omdat ze weggestemd kunnen worden.
  • Meer Brussel in de nationale politiek door een hechte samenwerking tussen nationale en Europese parlementariërs - zoals we bij GroenLinks al doen - en door Kamerleden rechtstreeks in debat te laten gaan met eurocommissarissen.
  • Controle door het Europees Parlement op de economische koers van de Europese Commissie: als zij teveel bezuinigingen eist van een land, of verkeerde hervormingen, moet het parlement de verantwoordelijke eurocommissaris kunnen terugfluiten en zelfs wegsturen.
  • Europabrede referenda, die burgers in staat stellen om Europese besluiten terug te draaien.
  • Een kiesstelsel dat politieke partijen uitdaagt om samen op te trekken met hun Europese geestverwanten. GroenLinks en haar Europese zusterpartijen willen dat Europese partijen met grensoverschrijdende kieslijsten strijden om een deel van de zetels in het Europarlement. Dan kan de Nederlandse kiezer niet alleen op een GroenLinkser stemmen, maar ook op een Duitse of Franse kandidaat van de Europese Groene Partij.

Europa verdient een beter verdrag

Dankzij het Verdrag van Lissabon kan het Europarlement het voortouw nemen bij het verbeteren van de Europese spelregels. GroenLinks en de Europese Groenen zullen zich daar sterk voor maken. Lissabon is geen eindstation. Europese democratie is werk in uitvoering. Over een nieuw verdrag willen we een referendum houden, liefst Europabreed.