Wij vinden dat iedereen recht heeft op een zo transparant mogelijke overheid. Informatie van de overheid mag wat ons betreft veel vaker en sneller openbaar gemaakt worden. En we willen dat de overheid ruimte laat voor burgers om zelf zaken te regelen.