Eén samenleving

Iedereen verdient gelijke kansen en gelijke vrijheden.

Veel te veel mensen voelen zich niet meer thuis in Nederland. Mensen lijken niet meer naar elkaar te luisteren. Je bent voor of tegen, het is ja of nee, je hoort bij de een of bij de ander. Het is ‘wij’ tegenover ‘zij’. We zijn vergeten dat we een samenleving delen.

Hoe verschillend mensen ook zijn, we zijn allemaal begaan met de toekomst van onze kinderen. De moslimmoeder uit Rotterdam niet minder dan de bouwvakkervader uit Venlo, de onderwijzer op een basisschool in Roosendaal, niet minder dan de hoogleraar aan de universiteit. Het is niet nodig om bevreesd te zijn voor de toekomst. Die toekomst maken we zelf.

We snakken allemaal naar een zelfbewust en ontspannen Nederland. Een land waarin we weten om te gaan met verschillen. Waarin iedereen gelijke kansen en gelijke vrijheden heeft. Een samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt en buitensluit. We mogen de moslimmoeder en de bouwvakkervader, de hoogleraar en de onderwijzer, niet uit elkaar laten spelen. We moeten samen werken aan onze gezamenlijke toekomst.

Hier staat GroenLinks voor: het besef dat we in al onze verschillen Nederland samen maken tot een land waar we allemaal trots op kunnen zijn. We delen onze democratie en rechtsstaat. We erkennen zowel de mooie als donkere kanten van onze geschiedenis. We verslaan de angst en tegenstellingen door samen te bouwen aan onze gedeelde toekomst.