Eerlijk delen

We kiezen voor een samenleving die niet alleen maar om geld draait

Al jaren horen we dat het niet anders kan. Dat de kloof tussen rijk en arm groeit omdat dat een natuurwet is. Dat de lonen laag moeten blijven om internationale bedrijven te trekken. En dat hoge bonussen bij diezelfde bedrijven nodig zijn om de beste mensen te krijgen. GroenLinks wil Nederland veranderen door de strijd aan te gaan met dit economisme, de ideologie die alle maatschappelijke kwesties reduceert tot financiële of economische problemen.

Andere keuzes

De groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk is het gevolg van politieke keuzes. Dat moet anders: wij kiezen voor een land waarin we rijkdom eerlijk delen. Een land waarin mensen met een klein inkomen, er flink op vooruitgaan. Een land waarin mensen die financieel aan de grond zitten, niet langer worden achtervolgd door onnodige en wantrouwende regels, maar de kans krijgen om uit het dal te klimmen. Want ongelijke samenlevingen zijn ongelukkige samenlevingen: in ongelijke samenlevingen is er meer stress, meer criminaliteit en meer drugsmisbruik.

GroenLinks vindt dat ‘economische groei’ of ‘meer geld’ niet het voornaamste doel van de politiek moet zijn. Andere waarden zijn minstens zo belangrijk: gezondheid, duurzaamheid en gelijkheid. Door deze waarden weer terug te brengen, maakt GroenLinks de politiek menselijker.

Vooruitgang voor iedereen

Het kan anders. Wij kiezen voor een land met meer gelijkheid. We gaan onze welvaart eerlijk delen. Na jaren aan toenemende winsten en lagere belastingen voor het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat de inkomens voor gewone mensen weer stijgen. Als we onze rijkdom eerlijker delen, dan gaat iederéén er op vooruit. We kiezen voor een samenleving met minder competitie, minder onzekerheid en minder stress.