Eurocrisis

Is de crisis voorbij? Wel in Wassenaar, niet in het Laakkwartier of in Thessaloniki. Nog altijd zit 1 op de 12 Nederlanders zonder baan. In Griekenland is dat 1 op 4. Een sociaal drama, maar ook politiek dynamiet onder de muntunie.

Zolang de Europese Unie wel begrotingsdiscipline afdwingt maar geen halt toeroept aan belastingontwijkers, wel hervormingen eist maar geen investeringen aanjaagt, is de euro is nog lang niet in veilige haven.

Euromuntjes

> Alles over de Europese verkiezingen

Eén zwak euroland dat ten prooi valt aan speculanten kan een nieuwe paniekgolf veroorzaken in de hele eurozone. Dan is de crisis weer terug van nooit weggeweest. Dan komen de Europese regeringsleiders in spoedberaad bijeen om onder druk van financiële markten te besluiten tot maatregelen die zij voorheen taboe verklaarden. We moeten nú het debat voeren, vindt GroenLinks, over maatregelen die de euro een steviger fundament geven, van Europese belastingen tot eurobonds.

Bezuinigingsdrift werkt averechts

GroenLinks wil dat Europa groener, socialer en democratischer uit de crisis komt. De EU is al zes jaar bezig om de eurocrisis te bedwingen, maar wordt gegijzeld door wankele banken, kortetermijndenken en rigide begrotingsnormen. Deze crisis is voor alles veroorzaakt door het casinokapitalisme van de financiële markten.

De bezuinigingsdrift de Europese Commissie, premier Rutte en hun rechtse bondgenoten werkt averechts. Natuurlijk moeten de overheidsbegrotingen op orde worden gebracht, maar nu wordt de economie afgeknepen waardoor de overheidsschuld alleen maar stijgt. De sociale prijs is te hoog.

GroenLinks wil naar een Europa dat lidstaten niet alleen afrekent op begrotingscijfers, maar ook op de kwaliteit van hun sociale voorzieningen. Een muntunie kan niet overleven zonder gemeenschappelijk sociaaleconomisch beleid. Een beleid dat zich richt op toekomstgerichte investeringen, een functionerende Europese arbeidsmarkt, een goed sociaal vangnet en schone energie.

Vanuit de crisis naar een werkend Europa

Het aanpakken van de Europese werkloosheid heeft voor GroenLinks hoge prioriteit. Als de Europese Investeringsbank en de Europese Centrale Bank de handen ineen slaan, kunnen ze honderden miljarden inzetten voor het aanjagen van investeringen. Door nu vol in te zetten op de verduurzaming van de Europese industrie, ontstaan er nieuwe banen en wordt Europa wereldwijd koploper in groene innovatie.

Door belastingontduiking en –ontwijking lopen Europese overheden jaarlijks duizend miljard euro mis. Alleen met een Europese belastingpolitiek kunnen we belastingontduikende miljonairs en belastingontwijkende multinationals de pas afsnijden. Zo komt geld beschikbaar voor sociale zekerheid en voor het verlagen van de lasten op arbeid. Het wordt dan goedkoper voor werkgevers om nieuwe mensen in dienst te nemen.

Voor economische stabiliteit op de langere termijn wil GroenLinks een Europees stabiliseringsfonds instellen. Zo’n fonds haalt de scherpe kantjes af van de schommelingen in de economie van eurolanden. Het voorkomt dat landen met een sterk oplopende werkloosheid zo hard moeten bezuinigen dat nog meer banen verloren gaan. Ook eurobonds maken de muntunie stabieler. Maar deze volgende stappen in de Europese samenwerking kunnen niet worden gezet zonder een versterking van de Europese democratie.