We kiezen voor een groen en sociaal Europa dat de ondemocratische lobby van multinationals rechts laat liggen. En dat actie onderneemt tegen belastingontwijking. Een Europa waarin we pal staan voor onze rechtsstaat, onze vrijheden koesteren en een humaan en rechtvaardig vluchtelingenbeleid voeren.