Flexwerkers

De flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Flexwerk is steeds meer een manier om mensen goedkoop in te huren, ten koste van werknemers. GroenLinks wil dat flexwerkers meer rechten krijgen. Sociale zekerheid moet niet afhankelijk zijn van contractvorm.

Steeds meer mensen werken via een flexcontract of als zzp’er. Dat biedt meer vrijheid voor de werknemer en meer flexibiliteit, waar de arbeidsmarkt om vraagt. Maar de kloof tussen vaste werknemers en flexwerkers op het gebied van sociale zekerheid, zoals scholing, arbeidsongeschiktheid en pensioen, is te groot. GroenLinks wil deze kloof verkleinen

Sociale zekerheid moet voor alle werkenden gelden. Een flexibel arbeidscontract kan niet enkel een manier zijn voor werkgevers om voor lagere kosten werknemers in te huren. Dat is nu wel het geval. Flex moet duurder zijn dan vast: de werkgever betaalt voor flexibiliteit. Bij payrolling wordt gewoon het cao-loon betaald. Ook bij detachering vanuit het buitenland moet voor gelijk werk, gelijk loon worden betaald. Scholing is voor alle werkenden heel belangrijk, omdat de arbeidsmarkt en de eisen die worden gesteld aan vaardigheden en kennis sneller verandert. Daarom moet scholing makkelijker toegankelijk worden voor flexwerkers en zzp’ers.

GroenLinks wil een arbeidsmarkt waarin het voor je sociale bescherming weinig uitmaakt of je werknemer, flexwerker, uitzendkracht, zzp’er of deeltijder bent. Daarnaast willen we de doorgeslagen flexibilisering een halt toeroepen door het vaste contract aantrekkelijker te maken, want voor veel mensen is de zekerheid van een vast contract heel belangrijk.