Gedeelde welvaart

Iedereen moet een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen.

De welvaart wordt in Nederland niet eerlijk gedeeld. De lonen aan de top stijgen jaar op jaar terwijl de meeste Nederlanders amper profiteren van de economische groei. In Nederland kunnen te veel ouderen amper rondkomen, groeien teveel kinderen op in armoede.

We horen nu al te lang dat het niet anders zou kunnen. Dat de wetten van de markt en de internationale concurrentie ons dwingen tot bezuinigingen, loonmatiging en belastingverlaging voor hoge inkomens en bedrijven.

Het kan anders. We gaan de trend naar meer ongelijkheid keren. Na jaren aan toenemende winsten en lagere belastingen voor het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat de inkomens voor gewone mensen weer stijgen. Door werk lager te belasten houden we meer over aan het einde van de maand, en groeit het aantal banen. Belastingontwijking door multinationals en hyperrijken pakken we aan. De lagere inkomens en mensen met weinig bezit gaan erop vooruit. Iedereen moet in Nederland een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen.