Gehandicapten

GroenLinks vindt dat gehandicapten volwaardig mee moeten kunnen doen in onze samenleving.

Toegankelijkheid

Veel mensen met een beperking krijgen lastig toegang tot openbaar vervoer, kantoren en andere publieke voorzieningen. Dat moet verbeteren. Nederland hoort voorloper te zijn op het gebied van gelijke rechten, ook als het gaat om mensen met een beperking. Nederland moet daarom, als het aan GroenLinks ligt, zo snel mogelijk werk maken van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat sinds kort is geratificeerd.

Bovendien steken we 400 miljoen extra in de zorg voor gehandicapten.

Eerder werd een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie aangenomen dat toegankelijkheid van voorzieningen en diensten de standaard maakt, in plaats van dat mensen daar steeds een verzoek voor moeten doen.

Passend onderwijs

Het passend onderwijsstelsel is nog niet geslaagd. Elk kind verdient goed en passend onderwijs. Op dit moment zitten te veel kinderen en leerkrachten ervaren in klassen met kinderen met functiebeperking nog enorm veel werkdruk. Kinderen vallen daardoor tussen wal en schip en krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben.

GroenLinks wil meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs. Leerplichtambtenaren worden leerrechtambtenaren en krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen. Er komt landelijk één definitie van basiszorg dat de minimumondersteuning omschrijft die iedere school moet bieden. Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen kosteloos onderwijs volgen of naar de dagbesteding. Voor het onderwijsdeel en de onderwijsondersteuning wordt geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget gevraagd.

Arbeidsmarkt

Gehandicapten moeten betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. GroenLinks wil daarom dat er bovenop de belastingverlaging voor lage inkomens nog een extra belastingvoordeel voor gehandicapten komt. Ook moet er een quotum komen voor grotere werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen.